Thursday, December 31, 2009

Impian rakyat negara maju

Oleh IZYAN LIYANA MOHD. DARIF
izyanliyana.mdarifkosmo.com.my

Kosmo: Jumaat: 1.1.2010


"Keadilan ekonomi yang dimaksudkan ialah keadaan ekonomi sesebuah negara yang tidak dimonopoli oleh satu-satu bangsa atau golongan sahaja.

"Contoh yang paling hampir apabila wujudnya tanggapan kaum Cina lebih tertumpu dalam bidang perniagaan. Manakala orang Melayu pula hanya menjadi kakitangan kerajaan. Persepsi itu harus diubah kerana pastinya terdapat dalam kalangan orang Cina yang ingin menjadi kakitangan kerajaan, begitu juga dengan orang Melayu yang mahu menjadi ahli perniagaan berjaya.

"Mengapa aspek ekonomi perlu dititikberatkan? Sebabnya, peranan ekonomi biasanya menjadi faktor utama yang digunakan dalam menentukan status sesebuah negara sama ada membangun atau maju," ujar Pensyarah Pengurusan Strategik Universiti Utara Malaysia (UUM) dan penganalisis ekonomi, Haim Hilman Abdullah.

Misalnya faktor pendapatan per kapita, Kadar Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dan tahap industrialisasi seringkali dijadikan asas penilaian. Faktor-faktor lain seperti Indeks Pembangunan Manusia yang menggabungkan aspek ekonomi, pendapatan negara, indeks jangka hayat dan pendidikan juga digunakan.

Pada dasarnya negara maju mempunyai Indeks Pembangunan Manusia yang sangat tinggi. Sebagai contoh, kadar pendapatan per kapita rakyat Malaysia hari ini sekitar RM21,500 setahun. Kadar itu sangat jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita rakyat Singapura iaitu sekitar RM106,000 setahun.

Tambah Haim, membandingkan Malaysia dengan Singapura mungkin tidak begitu sesuai kerana republik itu mempunyai empat juta penduduk sahaja. Oleh itu, perbandingan terbaik untuk Malaysia barangkali ialah Korea Selatan dan Taiwan. Pada era 70-an, kedua-dua negara itu lebih mundur berbanding Malaysia.

Namun kini, penduduk negara tersebut telah mencatat pendapatan tiga kali ganda lebih tinggi daripada pendapatan rakyat Malaysia. Inilah cabaran yang harus dilunaskan oleh kerajaan dan rakyat.

Adakah Malaysia mempunyai masa untuk mencapai Wawasan 2020? Haim menyifatkan ia bergantung kepada kerjasama daripada semua pihak. Melihat situasi Malaysia pada hari ini sudah tergambar kesukaran untuk merealisasikan misi tersebut seandainya tiada sebarang perubahan terutama dalam model ekonomi negara.

MEMBANGKITKAN isu perkauman yang mencetuskan kemarahan kaum lain hanya merugikan negara.

Jelas Haim, satu model ekonomi baru yang terancang wajar digubal. Rakyat di segenap lapisan masyarakat perlu memahami inti pati model ekonomi baru itu dan tahu apakah peranan mereka. Usaha mencapai negara maju bukan terletak di bahu kerajaan sahaja, tetapi perlu turut disertai oleh pihak swasta dan rakyat.

Tetapkan objektif

Justeru, dalam tempoh sepuluh tahun terakhir kerajaan perlu membahagikan beberapa fasa perancangan. Tetapkan objektif, strategi, program dan bajet secara terperinci.

"Selain itu, kita perlu mengenal pasti PetunjukPrestasi Utama (KPI) bagi memastikan setiap yang dirancang mencapai sasarannya. Sasaran mencapai kadar pertumbuhan KDNK 5.5 peratus setahun atau lebih tinggi bermula dari 2011 sehingga 2020 mampu membantu negara menjadi negara maju pada tahun 2020," ulas Haim.

Haim juga berharap Rancangan Malaysia Ke-10 (RMK10) yang akan dibentangkan tidak lama lagi mampu menjadi memangkin persekitaran ekonomi yang mesra sektor perkhidmatan selain menitikberatkan aspek inovasi dan nilai tambah sektor pembuatan sedia ada.

Usaha mewujudkan aspek servitization produk juga harus digembleng secara terancang. Ini kerana sektor pembuatan dan komoditi masih mampu menjadi penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi negara.

Sekiranya semua dapat direalisasikan, maka adalah tidak mustahil rakyat Malaysia menjadi kaya empat kali ganda. Pendapatan kita juga setaraf dengan pendapatan rakyat Singapura, Korea dan Taiwan yang pada satu ketika dahulu sama taraf dengan rakyat Malaysia.

Monday, December 28, 2009

10 tahun menjelang 2020

Utusan Malaysia: Wawancara
Isnin: 28.12.2009

UTUSAN: Sejauh mana kekuatan ekonomi negara dalam menempuh cabaran sepanjang 2010 dan tahun-tahun mendatang?

HAIM HILMAN: Pada dasarnya 2010 adalah tahun mencabar buat negara sama seperti 2009 kerana persekitaran ekonomi dunia masih lagi berada di peringkat pemulihan. Malaysia juga akan menghadapi persekitaran ekonomi lembap sepanjang tahun hadapan. International Monetary Fund (IMF) menjangkakan ekonomi dunia akan berkembang pada kadar sekitar 2.5 peratus pada 2010.

Malaysia secara khususnya menyasarkan pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) tiga peratus, iaitu kecil dari jangkaan awal sekitar empat hingga lima peratus. Keadaan ini adalah gambaran jelas akan kesukaran yang dihadapi negara untuk benar-benar keluar dari kemelut ekonomi semasa.

Namun, dunia boleh dianggap bernasib baik kerana kesan kemelesetan ekonomi yang melanda tidaklah seburuk yang dijangkakan dan 2010 akan menyaksikan pertumbuhan positif ekonomi dunia bermula.

Merujuk kepada Malaysia sendiri iaitu berdasarkan peruntukan sebanyak RM191.5 bilion untuk 2010 iaitu 11.2 peratus lebih rendah daripada yang diperuntukan untuk 2009, jelas menunjukkan bajet itu tidak dapat banyak membantu Malaysia meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih daripada 3 peratus seperti yang dijangkakan oleh MIER jika tidak disusuli dengan langkah komprehensif menyusun semula model ekonomi negara.

Oleh itu negara sememangnya memerlukan model ekonomi terancang baru untuk mengganti model ekonomi semasa yang terlalu bergantung kepada sektor pembuatan dan komoditi. Era dan sumbangan sektor pembuatan dan komoditi yang banyak menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia selama ini semakin menghampiri penghujungnya. Namun, itu tidak bermakna dua sektor ini harus diabaikan kerana kedua-duanya masih mampu menyumbang jika disusun semula mengikut persekitaran semasa.

Menitikberatkan aspek nilai tambah, berteknologi tinggi, inovatif, cekap, kualiti, unik dan sebagainya di dua sektor ini mampu membantu Malaysia meminimumkan risiko transformasi ekonomi yang sedang dirancang. Malahan jika penyusunan semula sektor utama ekonomi sedia ada diintegrasikan secara strategik dengan model ekonomi terancang baru, ia mampu memberi kesan lebih positif kepada negara.

Bagaimanapun kejayaan transformasi ekonomi tidak hanya bergantung kepada model ekonomi itu tetapi lebih kepada kaedah perlaksanaannya. Ia sewajarnya harus dirakyatkan kerana perubahan dasar besar seperti ini memerlukan pendekatan secara strategik dan mendapat sokongan semua.

Usaha ini harus dijiwai oleh setiap lapisan pemimpin tanpa mengira latar belakang politik, masyarakat, bangsa dan individu. Dengan kata lain cabaran utama negara selain menggubal pelan ekonomi baru ialah memastikan ia mendapat sokongan jitu rakyat.

Siri jelajah dan penerangan ke seluruh negara menerusi pelbagai perantara komunikasi harus dilakukan bagi memastikan rakyat, pemain industri kecil, sederhana dan besar faham akan model ekonomi baru dan keperluannya di samping bagaimana model ekonomi semasa ditambah baik dan diintegrasi dengan model baru itu.

Adakah persekitaran ekonomi negara ketika ini berada pada landasan yang baik untuk membawa negara mencapai status negara maju pada 2020 yang hanya berbaki kira-kira 10 tahun lagi?

Persekitaran dan model ekonomi semasa negara hari ini tidak mampu membawa kepada status negara maju pada 2020. Memang benar negara pernah merekodkan kadar pertumbuhan ekonomi yang membanggakan di tiga tahun pertama RMK-9 yang mana negara mencatat pertumbuhan ekonomi antara tujuh hingga lapan peratus. Malahan sebelum krisis kewangan 1997/98 melanda, Malaysia pernah menerima jolokan Harimau Asia.

Adalah tidak mustahil untuk negara mencapai Wawasan 2020 jika kadar ini beterusan dan jolokan itu dapat dikembalikan. Malah, mungkin boleh dicapai lebih awal. Malangnya pada 2008 dan 2009 kemelesetan ekonomi dunia menyebabkan KDNK negara terkesan teruk dan pada 2010 ia dijangka akan tumbuh pada kadar 3 peratus sahaja. Jika ini tidak diatasi maka Wawasan 2020 berada di luar jangkauan.

Oleh sebab itulah perlunya kadar pertumbuhan KDNK pada kadar 5.5 peratus setahun. Jika kadar ini atau lebih baik dapat dicapai setiap tahun sehingga 2020, maka Wawasan 2020 itu mampu dicapai. Di sinilah cabaran besar negara yang mana kerajaan menyedari bahawa model ekonomi negara sedia ada tidak mampu lagi menjana pertumbuhan pada kadar tersebut.

Kemerosotan kadar Foreign Direct Investment (FDI) melabur di negara ini di samping sifat terlalu berhati-hati pelabur tempatan membuat pelaburan dalam negara turut menyumbang kepada kadar pertumbuhan KDNK yang rendah ini.

Apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan untuk mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang tempoh itu?

Pilihan menjalin kerjasama strategik dengan sektor swasta amat perlu dan harus dirancang secara komprehensif sejajar dengar aspirasi Wawasan 2020. Kerajaan pada dasarnya tidak akan mampu melakukan sendiri. Di samping itu, kerajaan juga akan dianggap tidak cekap mengeksploitasi peluang di persekitarannya jika tidak membina hubungan strategik dengan sektor swasta.

Kerjasama itu tidak seharusnya terikat dengan konglomerat tempatan sahaja tetapi boleh dilebarkan kepada konglomerat asing. Walaupun dasar sedemikian boleh membawa pelbagai implikasi, tetapi jika dirancang secara strategik dan berpilih-pilih, ia mampu memberi manfaat lebih besar kepada negara dan rakyat. Di sinilah perlunya negara membentuk model ekonomi baru terancang.

Di samping itu pakej rangsangan ekonomi masih diperlukan untuk tahun 2010 kerana jika dilihat dari keadaan semasa, pakej rangsangan yang sudah diluluskan iaitu RM67 bilion masih belum mampu memberi impak besar kepada KDNK negara.

Persoalannya adakah keseluruhan pakej itu telah digunakan atau sebaliknya juga wajar dijelaskan kepada rakyat. Ini kerana maklumat sedemikian mampu menjadikan kerajaan lebih telus dalam usahanya membina semula ekonomi negara. Satu laporan berkala tentang kadar penggunaan dan kesan peruntukan RM67 bilion itu wajar dibentangkan dan dibahaskan pencapaiannya di Parlimen dan dimaklumkan kepada rakyat.

Usaha memantau persekitaran kewangan negara dan dunia yang rapi oleh Bank Negara juga wajar diteruskan kerana pendekatan sedemikian mampu menjadikan negara dalam keadaan peka dan bersedia.

Kecenderungan kerajaan untuk membentuk model ekonomi baru berasaskan inovasi juga baik. Ini kerana inovasi dan usaha meningkatkan nilai tambah untuk setiap produk dan perkhidmatan yang ditawarkan mampu menjadi landasan baru kepada pembangunan ekonomi yang mampan.

Malaysia tidak perlu satu model ekonomi yang benar-benar berbeza dari apa yang dimiliki hari ini kerana perubahan mendadak akan hanya membawa lebih banyak permasalahan dari segi pelaksanaan dan integrasi.

Apa yang diperlukan ialah mengenal pasti atau mewujudkan sektor perkhidmatan dalam ekonomi berasaskan industri. Inilah model yang digunakan oleh negara maju seperti Amerika Syarikat, Britain, Jerman dan kebanyakan negara-negara maju yang lain.

Negara harus merancang menitikberatkan usaha mewujudkan lebih banyak syarikat tempatan berasaskan perkhidmatan yang mampu menjadi syarikat antarabangsa dan global. Jadikan usaha serivitization produk sebagai salah satu komponen penting dalam model ekonomi baru negara itu.

Apa yang boleh dinilai daripada kecenderungan kerajaan menggalakkan pertumbuhan ekonomi berteraskan teknologi hijau?

Usaha kerajaan mempromosi teknologi hijau ini wajar disokong. Namun, kerajaan harus memainkan peranan jauh lebih besar daripada itu dan perancangan strategik menjadikan Malaysia hub Teknologi Hijau utama dunia wajar dipertimbangkan secara serius. Ini kerana ia menjadi masa terbaik untuk Malaysia memainkan peranan lebih aktif dan aggresif kerana itulah hala tuju baru dunia.

Usaha kerajaan menstruktur semua Pusat Tenaga Negara dan menukarnya menjadi Pusat Teknologi Hijau Kebangsaan di samping menjadikan Putrajaya dan Cyberjaya sebagai pemangkin bandar berteknologi hijau juga adalah sangat baik. Tetapi usaha lebih agresif daripada itu wajar dikenal pasti dan laksanakan.

Satu pelan pembangunan strategik berorientasikan teknologi hijau untuk semua industri dan sektor yang menjadi asas serta penyumbang kepada ekonomi negara sedia ada dan masa depan wajar digubal. Bagaimanapun, adalah wajar bagi kerajaan menjadikan sektor swasta sebagai rakan strategiknya dalam usaha membangunkan cabang baru ekonomi ini.

Adakah tumpuan yang sama wajar diberikan dari sudut pendidikan?

Usaha berterusan kerajaan dalam sektor pendidikan juga amat bertepatan dengan aspirasi persekitaran dunia hari ini yang memberi penekanan kepada aspek pengetahuan dan ekonomi pengetahuan (knowledge economy). Nilai ini telah menjadi salah satu pemangkin kepada ekonomi negara maju.

Apa yang perlu dilakukan ialah memastikan kurikulum pendidikan negara di setiap peringkat pendidikan (rendah, menengah dan tinggi) sejajar dengan realiti persekitaran industri yang memacu ekonomi negara.

Satu KPI harus dikenalpasti untuk dijadikan perantara menilai pencapaian institusi pendidikan negara kerana keperluan kepada sejumlah dana yang besar untuk melatih mereka yang baru meninggalkan pusat pengajian tinggi adalah kesan daripada kepincangan kurikulum pendidikan yang ditawarkan kepada pelajar. Mengapa perlu ada pihak ketiga menawarkan khidmat latihan itu dan mereka ini adalah syarikat-syarikat perunding dan latihan yang jelas matlamat penubuhannya adalah keuntungan.

Adalah lebih baik dana yang diperuntukkan disalurkan terus ke institusi pengajian dan digunakan untuk membina kurikulum pendidikan yang benar-benar berteraskan keperluan industri. Di samping itu, hubungan lebih rapat dengan pemain industri juga boleh terjalin. Telah tiba masanya institusi pengajian tinggi diurus tadbir oleh mereka yang mempunyai hubungan rapat atau pro industri.

Bagaimana pula dari sudut ekonomi rakyat? Adakah 2010 akan kekal menjadi tahun ekonomi yang mencabar bagi kebanyakan kumpulan rakyat?

Rakyat pada dasarnya akan berhadapan dengan persekitaran yang lebih baik dari 2009. Namun, ini tidak bermakna taraf hidup rakyat akan berubah kepada lebih baik dengan ketara kerana persekitarannya masih tidak jauh berbeza dari 2009. Ini bukan sahaja disebabkan oleh persekitaran ekonomi dunia semasa, tetapi asas ekonomi negara ini sendiri yang tidak lagi mampu membawa kepada pertumbuhan ekonomi yang baik jika sesuatu tidak dilakukan.

Mereka yang tidak berkemahiran, miskin dan kurang upaya akan terus terpinggir jika sistem ekonomi kapitalis yang digunakan kini tidak diuruskan secara berkesan. Sesetengah pendekatan yang lebih terarah kepada populariti untuk kepentingan politik yang amat sinonim dengan kebanyakan ahli politik yang menjadi pemimpin dan penggubal dasar wajar dihentikan.

Rakyat bukan mahukan pemimpin yang mahu menggunakan kemiskinan mereka sebagai landasan pemimpin itu menjadi popular tetapi rakyat mahukan pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah mereka secara komprehensif.

Di samping itu kerajaan harus mengelak daripada mengambil langkah mudah untuk menjana pendapatan negara dengan cara memperkenalkan cukai-cukai baru yang membebankan rakyat. Apa yang harus dilakukan ialah perangi secara telus segala korupsi, penyelewengan dan rasuah tanpa mengira latar belakang individu atau agensi kerana pasti berbilion ringgit boleh dijimatkan daripada pendekatan ini.

Perkemaskan dan kuat kuasa undang-undang terhadap mereka yang didapati bersalah merompak harta negara atau lebih tepat lagi harta rakyat. Jangan biarkan mereka yang melakukan rompakan di siang hari ini terlepas begitu sahaja atau dihukum dengan hukuman yang ringan.

Bantuan juga harus diberikan kepada mereka yang benar-benar memerlukan dan jangan dibeza-bezakan. Kemiskinan adalah kemiskinan dan ia tidak mengenal siapa. Semua yang menjadi mangsanya pasti memerlukan pembelaan sewajarnya.

Jadikanlah faktor kemanusiaan lebih tinggi dari faktor kepartian dan politik kerana itulah asas yang dianjurkan oleh Islam dan pastinya boleh diterima oleh seluruh umat manusia tanpa mengira latar belakang agama dan bangsa.

Jika ini berjaya dilakukan maka pastinya semangat 1Malaysia yang adil akan dapat direalisasikan.

Thursday, December 24, 2009

Kawal jualan minyak di sempadan

Utusan Malaysia
Khamis, 24.12.2009

KUALA LUMPUR 23 Dis. - Pelaksanaan sistem dua harga minyak berbeza kepada rakyat dan bukan warganegara tidak akan menyelesaikan masalah penjualan bahan api itu kepada rakyat asing.

Penganalisis ekonomi, Haim Hilman sebaliknya berkata, kerajaan sepatutnya meningkatkan penguatkuasaan dan kawalan di pintu masuk sempadan bagi mengurangkan jualan minyak kepada warganegara asing.

Jelasnya, masalah penjualan bahan api itu kepada warganegara asing tidak berlaku di seluruh negara sebaliknya ia banyak berlaku di kawasan sempadan.

"Malah, terdapat juga sindiket warganegara asing yang menggunakan orang tempatan untuk membeli minyak.

"Oleh itu, kita mesti memperketatkan undang-undang dan kawalan di sempadan untuk mengenal pasti kenderaan yang didapati membeli minyak melebihi daripada yang dibenarkan," katanya ketika dihubungi Utusan Malaysia di sini hari ini.

Beliau mengulas mengenai pengumuman Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengenai langkah kerajaan melaksanakan mekanisme dua harga minyak yang berbeza untuk rakyat dan warganegara asing.

Kerajaan akan melaksanakan mekanisme baru subsidi petrol dan diesel yang menetapkan harga berbeza mulai Mei tahun depan.

Haim berkata, mungkin tiada negara atau hanya segelintir negara di dunia yang memperkenalkan sistem dua harga minyak berbeza ini.

Menurutnya, langkah kerajaan memperkenalkan sistem itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah sebaliknya mengundang persepsi negatif negara jiran terhadap Malaysia.

"Pengenalan mekanisme baru ini menunjukkan unsur diskriminasi dan ia bukan merupakan satu langkah yang bijak.

"Malaysia sering melaungkan kebebasan perdagangan dan pengenalan dua harga minyak berbeza ini menunjukkan tindakan yang tidak mencerminkan unsur keterbukaan," katanya.

Wednesday, October 21, 2009

IKS lonjak ekonomi negara

Oleh MOHD. KHUZAIRI ISMAIL
rencana@utusan.com.my
22 Okt 2009


MENGINJAK keluar daripada krisis ekonomi global yang berlaku awal 2008, Bajet 2010 yang akan dibentangkan nanti pastinya akan menjurus kepada usaha kerajaan untuk merancakkan semula aliran ekonomi.

Suntikan ekonomi baru itu penting ketika negara sedang menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan pemulihan yang memberangsangkan ketika ini.

Kerana itu juga Bajet 2010 kali ini dinilai oleh kebanyakan penganalisis ekonomi sebagai bajet defisit yang mana perbelanjaan negara akan melebihi pendapatan. Dalam erti kata yang lain, kerajaan masih perlu memainkan peranan utama dalam usaha merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara.

Tidak seperti syarikat bertaraf gergasi terutamanya yang mempunyai hubungan secara langsung dengan iklim ekonomi di Eropah, industri kecil dan sederhana (IKS) dikatakan tidak begitu menerima impak besar kesan kegawatan ekonomi global 2008.

Namun, pertumbuhan sektor itu turut menguncup kerana pengguna memilih untuk tidak berbelanja disebabkan bimbang krisis ekonomi global menjadi semakin buruk.

Kos-kos pengeluaran dan bahan mentah yang meningkat juga menyebabkan IKS yang berasaskan perkilangan dan pembuatan terpaksa mengecilkan operasi.

Kesannya terpaksa diserap oleh pekerja sama ada melalui pengurangan waktu bekerja atau lebih buruk ada yang terpaksa diberhentikan kerja. Kerana itu sektor tersebut memerlukan tumpuan khusus dalam belanjawan negara apatah lagi pertumbuhannya banyak dipengaruhi oleh dasar dan agenda yang disusun oleh kerajaan.

Antara yang boleh dipertingkatkan ialah intensif yang menggalakkan pengusaha IKS terutamanya di luar bandar beralih daripada cara tradisional kepada teknologi moden termasuk penggunaan mesin.

Pengusaha IKS di luar bandar juga perlu didedahkan dengan bidang teknologi moden supaya perusahaan mereka dapat diperbesarkan dan produk-produk yang dihasilkan boleh dipasarkan sehingga keluar negara.

Ke arah itu juga, kerajaan perlu menyediakan persekitaran yang lebih kondusif bagi pengusaha IKS membangunkan jenama masing-masing.

Tidak seperti intensif modal atau bantuan perniagaan, aspek pembangunan dan pengembangan jenama ini agak kurang diberi perhatian. Keadaan ini menyebabkan kebanyakan usahawan tempatan tidak berminat untuk memperkukuhkan jenama mereka supaya boleh dikomersialkan.

Justeru, bajet kali ini juga diharapkan dapat mencadangkan polisi dan tawaran insentif dari sudut penjenamaan produk di kalangan IKS tempatan.

Perkara lain yang boleh diberi perhatian juga ialah pembentukan rangkaian perniagaan dengan syarikat asing terutamanya di kalangan negara jiran seperti Indonesia dan Thailand.

Kerjasama itu membolehkan IKS tempatan bergabung dengan syarikat luar dan meneroka pasaran baru di negara-negara serantau.

Bagi penganalisis ekonomi, Haim Hilman, kerajaan menerusi bajet 2010 perlu mengklasifikasikan syarikat-syarikat IKS ini mengikut kaedah tertentu.

Antaranya seperti sangat kompetitif; kompetitif; sederhana; tidak kompetitif dan sangat tidak kompetitif.

Haim yang juga pensyarah di Kolej Perniagaan, Universiti Utara Malaysia (UUM) menjelaskan, langkah itu membolehkan kerajaan membentuk pakej rangsangan dan pemulihan yang lebih berkesan dan efektif.

Sebagai contoh, kerajaan mungkin boleh menubuhkan pusat penyelidikan dan pembangunan (R&D) di kawasan IKS dan mereka boleh menggunakan kemudahan tersebut untuk membangunkan produk di samping mendapatkan khidmat nasihat. Ini kerana menyediakan pakej pemulihan bersifat satu untuk semua one for all tidak berkesan dalam persekitaran ekonomi seperti hari ini.

Pada Haim juga, pengkategorian itu pada dasarnya mampu membantu kerajaan membentuk pelan perancangan strategik IKS yang lebih komprehensif. Mengetahui maklumat mereka dengan jelas akan membolehkan kerajaan membentuk pakej pemulihan atau rangsangan IKS seperti pelan pemasaran, R&D, sumber manusia, pengeluaran dan sebagainya dengan lebih berkesan.

''Langkah sedemikian mampu melonjak motivasi syarikat-syarikat IKS untuk lebih berdaya saing," ujar beliau.

Intensif lain yang boleh dipertingkatkan menerusi Bajet 2010 juga ialah bantuan kewangan. Modal berbentuk geran atau pinjaman boleh disalurkan dengan lebih berkesan kerana kategori ini akan menjadi indikator utama kepada IKS yang berpotensi.

Oleh itu adalah amat wajar untuk melihat bajet kali ini bersifat mesra perniagaan terutamanya IKS kerana sektor inilah yang menjadi penyumbang utama kepada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi negara.

Penutupan syarikat-syarikat ini juga menyebabkan ribuan rakyat hilang pekerjaan dan jika ini berlaku maka proses pemulihan ekonomi akan menjadi lebih sukar dan lambat.

Selain IKS, sektor pembuatan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara selama ini wajar diberi perhatian khusus dalam Bajet 2010. Rundingan harus dibuat antara kerajaan dan pelabur bagi mencari jalan membantu mereka kekal beroperasi di Malaysia.

Membiarkan mereka berpindah ke negara lain atas alasan Malaysia tidak lagi kompetitif adalah kesilapan besar kerana masih terdapat syarikat yang mahu kekal di negara ini jika mendapat sokongan daripada kerajaan.

Justeru, kerajaan harus memulakan usaha proaktif dalam mengekalkan keyakinan para pelabur. Katanya, amat perlu untuk negara menggalakkan pihak swasta terlibat secara aktif dalam pembangunan ekonomi negara.

Ini kerana tanpa sokongan pihak swasta, sukar untuk negara keluar dari kemelut ekonomi dalam kadar segera. Kemampuan kerajaan menarik dan mendorong pihak swasta untuk lebih awal menyuntik modal ke dalam sektor atau pasaran juga amat penting.

Oleh itu menawarkan mereka dengan pakej-pakej pelaburan menarik di samping kadar cukai korporat yang kompetitif mampu memberi sumbangan positif dalam usaha pemulihan ekonomi ini.

Dalam skop yang lebih meluas, Haim juga berpendapat, Bajet 2010 perlu mempunyai mekanisme untuk menyusun pembangunan infrastruktur mega mengikut kepentingan. Pelaksanaannya memerlukan pemantauan teliti kerana kejayaan projek-projek mega itu mampu memberi kesan besar kepada rantaian ekonomi dan sosio ekonomi rakyat.

Di samping itu, projek-projek sederhana dan kecil yang diluluskan dan sedang diusahakan juga perlu dipantau agar tidak berlaku sebarang kelewatan dan ketirisan.

Kegagalan di peringkat ini akan menyebabkan usaha memulihkan ekonomi negara akan menjadi lebih sukar. Sektor-sektor perkhidmatan juga harus diberi insentif tertentu agar dapat memainkan peranan lebih berkesan dalam memacu ekonomi negara.

Dasar meliberalisasikan 27 subsektor di sektor perkhidmatan baru-baru ini harus disokong dengan aktiviti yang mampu meletakkan Malaysia benar-benar kompetitif.

Pakej-pakej tertentu yang berbentuk kerjasama strategik wajar dibentuk dalam usaha menarik mereka untuk memilih negara ini sebagai destinasi pelaburan mereka.

Tambah Haim, adalah merugikan jika dasar liberalisasi itu hanya dimanfaatkan oleh segelintir pihak yang mengetahuinya sahaja. ''Jika ini berlaku maka usaha pemulihan ekonomi itu akan menjadi lebih lama lagi," ujar beliau.

SMIs boost country's economy

By MOHD. KHUZAIRI ISMAIL
rencana@utusan.com.my
Oct 22 2009

Stepping out from the global economic crisis in early 2008, the Budget 2010 , to be tabled soon, will definitely be directed to efforts by the government to boost the country's economy.

The injection of new economy is crucial when the country is showing signs of positive economic growth and encouraging recovery.

That is the reason too, the 2010 Budget is anticipated by most economic analysts as a deficit budget where the government's expenditure will exceed revenue. In another words, the government still has to play an important role in efforts to stimulate the country's economic growth.

Unlike giant companies, especially those which are directly link with the economic climate in Europe, the small and medium industries (SMIs) , are said not to be greatly affected by the impact of the 2008 global economic recession.

However, the growth of the sector also suffers contraction because consumers choose not to spend for fear of the economic crisis getting worse.

The increasing cost of production and raw material also resulted in SMI manufacturers being forced to downsize their operation. The effects have to be absorbed by workers, either by reducng their working hours or, worst still, to be laid off. That is why the sector requires to be given special attention in the country's budget. Among the things which need to be enhanced is incentives which will encourage SMIs, especially in the rural areas, to shift from traditional ways to use of modern technology, including use of machine.

SMI operators in rural areas should also be exposed to modern technology so that their enterprises could be expanded and enlarged and their products be marketed abroad.

Towards this end, the government should provide a more conducive environment for SMI entrepreneurs to develop their own brands. Unlike capital incentive or business aid, the aspects on branding is given less attention.This situation results in many local entrepreneurs not keen to promote or commercialise their brands,

Therefore, the coming Budget is hoped to recommend policies and offers of incentives, in terms of product branding among local SMIs.

Other matters which can be given attention to is on establishing a business network with foreign companies, especially with neighbouring countries like Indonesia and Thailand. This cooperation will enable local SMIs to work with foreign companies and venture into new markets in countries in the region.

Economic analyst Haim Hilman feels that the government, through the Budget 2010, should classify the SMIs according to certain criteria, like very competitive, competitive, medium, not competitive and not competitive at all.

Haim, a lecturer at College of Business, Universiti Utara Malaysia (UUM), clarified that such a move would enable the government to come up with a more effective stimulus and recovery package. For example, the government could form a Research and Development Centre (R&D) in areas occupied by the SMIs and they could use the available facilities to develop their products, as well as to seek advice. The reason being that to have a recovery package which is based on one for all will not be effective in the cuirrent economic environment.

Haim also said that the categorisation, in principle, was capable of assisting the government in moulding a strategic and more comprehensive plan for SMIs.

"Such a move is capable of motivating the SMIs to be more competitive," he added.

Other incentives which can be enhanced through 2010 Budget if by providing financial assistance. Capital, in the form of grants or loans, can be channeled more effectively because this category will be the main indicator for SMIs with potential.

Therefore, it is approrpiate that this budget will be business-friendly, especially for the SMIs because this sector will be the main contributor to the recovery and gtrowth of the country's economy.


The closing of these companies also resulted in thousands of people to lose their jobs, and if this happens, the process of economic recovery will be more difficult and slower.

Besides the SMIs, the manufacturing sector, which is the backbone of the country's economy, should be given particular attention in the Budget 2010. There should be negotiations between the government and investors to find ways of ensuring they remain in operation in Malaysia.

Letting them go to other countries, on grounds that Malaysia is no longer competitive will be a big mistake because there are still many companies which still want to remain in the country if there is support from the government.

Therefore, the government has to embark on proactive efforts to maintain investor confidence. He said it was necessary that the government encouraged the private sector to participate actively in the country's economic development. The government's ability to attract and encourage the private sector to make early injection of capital into the sector or markets is also important.

Therefore, offering them attractive investment packages, besides a competitive corporate tax, is capable of providing a positive contribution in efforts for an economic revovery.

In a wider scope, Haim also opined that the 2010 Budget should have a mechanism for mega infrastructure development where their implemenmtation would require thorough monitoring because the success of the mega projects is capable of giving a huge impact to the economic network and the people's socio-economy.

Apart from that, medium and small projects which have been approved and being carried out should also be monitored to avoid delay in their implementation. Failure at this level will hamper efforts for an economic recovery.

The service sector should also be given certain incentives so that it can play a more effective role in accelerating the country's economic growth.

The policy to liberalise 27 subsector in the service sector recently should be supported with activities capable of placing Malaysia as a competitive country.

Packages, in the form of strategic cooperation, should be introduced in an effort to attract foreign investors to invest in the country.

Monday, September 28, 2009

Laksanakan pakej rangsangan ekonomi ketiga

Utusan Malaysia: 23.09.2009

KUALA LUMPUR 22 Sept. - Kejayaan dua pakej rangsangan ekonomi terdahulu yang dilaksanakan kerajaan perlu disusuli dengan pakej rangsangan ekonomi ketiga.

Penasihat Korporat Kumpulan Sunway, Tan Sri Ramon Navaratnam berkata, langkah itu boleh dipertimbangkan kerajaan dengan mengambil kira defisit ekonomi dan bajet di institusi kewangan.

Menurutnya, pakej rangsangan ekonomi ketiga itu amat penting memandangkan terdapat permintaan serta keperluan untuk memberikan lebih 'dorongan' dalam rangsangan ekonomi.

''Keperluan itu berdasarkan kesan daripada dua pakej rangsangan ekonomi terdahulu dan saya beranggapan kerajaan wajar mempertimbangkan langkah itu jika berkemampuan,'' katanya ketika dihubungi Utusan Malaysia di sini hari ini.

Beliau berkata demikian sebagai mengulas pengumuman Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini bahawa dua pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan oleh kerajaan sebelum ini mula memberi kesan positif terhadap pemulihan ekonomi negara.

Pakej rangsangan berjumlah RM67 bilion itu telah menjana peluang pekerjaan dan pendapatan kepada kontraktor kecil termasuk mereka di kawasan pedalaman.

Katanya, setakat ini sejumlah 83,939 projek telah ditawarkan di mana 53,076 projek bernilai RM6.07 bilion di bawah pakej pertama dan baki di bawah pakej kedua dirangka meliputi tempoh masa dua tahun.

Mengulas lanjut Ramon memberitahu, beliau bersetuju sepenuhnya bahawa pakej rangsangan ekonomi sudah menunjukkan kesan terhadap pemulihan ekonomi negara.

''Saya berkata demikian kerana prestasi ekonomi semakin meningkat dan pendapatan bagi kontraktor-kontraktor kecil semakin meningkat serta menampakkan impaknya daripada segi pertambahan peluang pekerjaan,'' ujarnya.

Sementara itu, pensyarah Fakulti Ekonomi Universiti Utara Malaysia (UUM), Haim Hilman Abdullah berkata, walaupun masih terlalu awal untuk mengatakan pakej rangsangan itu berjaya namun beberapa langkah yang diambil oleh kerajaan memberikan reaksi positif.

''Bagi langkah domestik, ia berjaya memberikan pemulihan kepada negara, namun dalam konteks serantau masih terlalu awal untuk diperkatakan kesannya kerana ia boleh dilihat dalam tempoh dua tahun lagi,'' jelasnya.

Beliau berkata, sebagai negara yang mengamalkan perdagangan terbuka, Malaysia juga sedikit sebanyak menerima kesan dari pertumbuhan ekonomi di kalangan negara maju.

Sunday, September 6, 2009

Lagi usaha pesatkan ekonomi negara

Oleh FADZILAH BAHARUDIN
fadzilah.bahar@utusan.com.my: 02.09.2009

KUALA LUMPUR 1 Sept. - Pelbagai lagi inisiatif perlu dilaksanakan oleh kerajaan untuk memastikan ekonomi negara tumbuh dengan lebih cepat dan pesat.

Penganalisis ekonomi, Haim Hilman Abdullah berkata, negara kini dalam proses fasa pemulihan tetapi pertumbuhannya tidak memberangsangkan.

"Negara kita sedang mengalami proses pergerakan ekonomi yang positif tetapi kita masih belum benar-benar keluar daripada kemelut tersebut. Kita masih bergantung kepada negara-negara besar seperti Amerika Syarikat (AS) dan rakan dagangan utama yang sedia ada.

"Selagi kita bergantung kepada mereka sahaja, selagi itu ekonomi kita akan pulih pada kadar perlahan. Ini kerana ekonomi utama dunia seperti AS, Jepun dan Eropah masih bermasalah, jadi kita tetap akan menerima tempias," katanya ketika dihubungi Utusan Malaysia di sini.

Beliau yang juga pensyarah pengurusan strategik di Universiti Utara Malaysia (UUM) mengulas kenyataan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini bahawa ekonomi negara kini memasuki fasa pemulihan.

Najib berkata, tindakan kerajaan memperkenalkan dua pakej rangsangan ekonomi berjumlah puluhan bilion ringgit terbukti sebagai satu langkah yang tepat dalam membantu memulihkan prestasi ekonomi negara.

Jelas Haim Hilman, bagi memastikan ekonomi negara pulih, sudah tiba masanya kerajaan menjalinkan hubungan perdagangan lebih kukuh dengan kuasa ekonomi baru seperti negara-negara Amerika Selatan dan Eropah Timur.

"Kita sewajarnya tidak terlalu bergantung harap pada negara-negara besar seperti AS dan Jepun. Mengekalkan hubungan dengan mereka disamping meningkatkan lagi hubungan perdagangan dengan negara-negara lain seperti Brazil, China, India, Amerika Selatan dan Eropah Timur mampu mempercepatkan proses pemulihan ekonomi negara disamping mengukuhkan ekonomi untuk tempoh jangka masa masa panjang."

Mengulas isu yang sama, tokoh ekonomi, Tan Sri Ramon Navaratnam berkata, ekonomi negara masih belum pulih sepenuhnya dan kerajaan perlu mengubah beberapa dasar bagi memastikan pertumbuhan ekonomi terjamin.

"Sekarang memang kita lihat ekonomi berkembang perlahan namun ia tetap meningkat. Tetapi kita tidak tahu fasa pemulihan ini akan bertahan atau tidak.

"Jadi kerajaan perlu menukar lagi dasar-dasar sedia ada untuk membantu ekonomi dan rakyat," katanya.

Malah, katanya, kerajaan patut menarik lebih ramai pelabur asing masuk ke dalam negara bagi memastikan ekonomi negara berkembang pesat.

Pensyarah Pengurusan, Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi Mara (UiTM), Prof. Madya Dr. Sarminah Samad berkata, ekonomi negara berpotensi untuk meningkat naik tetapi masih memerlukan masa dan pemantauan yang sempurna daripada kerajaan.

"Masih terlalu awal untuk melihat ekonomi kita berkembang atau tidak. Tetapi kerajaan perlu mewujudkan satu pelan bagi memastikan segala pakej rangsangan yang diperkenalkan itu benar-benar memberi manfaat kepada rakyat terutamanya golongan berpendapatan rendah," katanya.

Monday, August 24, 2009

Wujudkan KPI untuk Felda, RISDA dan Felcra

Utusan Malaysia: 25.08.2009


KUALA LUMPUR 24 Ogos - Kerajaan digesa mewujudkan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) bagi memantau prestasi agensi-agensi perladangan Felda, RISDA dan Felcra di seluruh negara.

Penganalisis ekonomi, Haim Hilman Abdullah berkata, sekarang masa terbaik bagi melihat semula objektif penubuhan ketiga-tiga agensi berkenaan serta menilai keberkesanannya.

"Jadi sebesar mana pun konsortium yang hendak ditubuhkan, ia tidak akan membebaskan golongan ini daripada belenggu kemiskinan sekiranya pelaksanaannya masih lemah.

"Oleh itu kita perlu wujudkan KPI untuk pantau prestasi Felda, RISDA dan Felcra di seluruh negara,'' katanya ketika dihubungi Utusan Malaysia di sini hari ini.

Beliau mengulas saranan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak supaya ketiga-tiga agensi berkenaan bergabung mewujudkan satu konsortium, bagi melaksanakan pelbagai projek industri hiliran.

Dalam satu majlis di Pekan, Pahang semalam, Najib menyarankan ketiga-tiga agensi itu membentuk konsortium secara bersama bagi melaksanakan pelbagai projek industri hiliran berimpak tinggi.

Bagi Haim, sekiranya konsortium itu berjaya dilaksanakan dengan telus dan cekap pada masa hadapan, kerajaan sudah tentu berupaya membasmi golongan miskin tegar yang kebanyakannya melibatkan petani dan pekebun kecil.

"Konsortium itu nanti sudah tentu dapat menolong pekebun kecil dengan membeli produk mereka pada harga tinggi berbanding apa yang ditawarkan orang tengah sekarang, jadi pekebun kecil tidak lagi akan menangis kelaparan seperti sebelum ini,'' tegasnya.

Seorang lagi pakar ekonomi, Dr. Hamzaid Yahya berpendapat, pelaksanaan konsortium itu harus dilakukan secara berhati-hati agar tidak timbul masalah pertindihan fungsi di antara ketiga-tiga agensi itu.

"Contohnya, sekarang mungkin ketiga-tiga agensi mempunyai koperasi masing-masing jadi selepas ini, perlu ada mekanisme memastikan fungsi sebegitu tidak bertindih,'' jelasnya.

Dalam pada itu, bekas Pengerusi RISDA, Tan Sri Muhammad Muhd. Taib percaya rancangan penubuhan konsortium itu bakal memberi manfaat besar kepada golongan petani dan pekebun kecil serta para peserta rancangan pembangunan tanah terlibat.

"Tetapi ia harus dilakukan dengan berhati-hati iaitu secara berperingkat. Mungkin kerajaan juga perlu mendapatkan kepakaran daripada Universiti Putra Malaysia (UPM),'' katanya.

Bekas Pengerusi Felcra, Datuk Hamzah Zainudin pula berkata, ketiga-tiga agensi itu boleh bekerjasama dalam pelbagai bidang selain industri pembuatan baja.

"Contohnya adakan sebuah loji penapisan yang boleh diguna secara bersama dan yang paling penting, terokai pasaran dan perkara lain di luar negara secara bersama,'' ujarnya.

Sunday, July 12, 2009

ASM: Jangan jual kuota bumi

Oleh ainul asniera ahsan
ainul.ahsan@utusan.com.my
13.07.2009

KUALA LUMPUR 12 Julai - Permodalan Nasional Berhad (PNB) didesak supaya tidak mengambil jalan singkat menjual unit Amanah Saham Malaysia (ASM) kuota bumiputera yang masih gagal dilanggani kepada pelabur bukan bumiputera.

Tindakan itu bukan hanya tidak membantu penyertaan bumiputera dalam industri unit amanah saham tetapi bakal meluaskan lagi jurang pemilikan ekuiti kaum bumiputera dengan kaum-kaum lain di negara ini.

Sebaliknya, PNB disaran lebih kreatif termasuk menggunakan pengaruh 'paksaan' bagi menarik penyertaan bumiputera melanggan unit-unit yang ditawarkan.

Pakar ekonomi, Dr. Hamzaid Yahya mempersoalkan tindakan PNB itu sambil mendakwa tindakan itu sudah menyimpang daripada matlamat asal penubuhan firma pelaburan terkemuka itu.

Menurut beliau, PNB ditubuhkan di bawah Dasar Ekonomi Baru (DEB) dengan tujuan untuk meningkatkan pemilikan ekuiti bumiputera dan meskipun DEB sudah tiada tetapi rohnya masih kuat khususnya bagi kaum Melayu.

''Cadangan PNB ini bukan sahaja tidak membantu tetapi melebarkan lagi jurang pemilikan ekuiti kaum Melayu dengan kaum-kaum lain.

''Saya tidak nampak PNB akan mengalami kerugian sekiranya kuota ASM untuk bumiputera masih gagal dihabiskan.

''Dan, situasi ini juga menunjukkan PNB masih belum cukup berjaya untuk menarik penyertaan kaum bumiputera melabur,'' katanya kepada Utusan Malaysia.

Beliau berkata demikian ketika mengulas kenyataan Presiden dan Ketua Eksekutif PNB, Tan Sri Hamad Kama Piah Che Othman kelmarin bahawa PNB akan menjual kuota bumiputera bagi unit ASM kepada kaum lain sekiranya dana itu masih tidak mendapat sambutan di kalangan bumiputera.

ASM yang mempunyai saiz dana 3.3 bilion unit menyaksikan kuota kaum Cina habis dilanggan sepenuhnya manakala kuota India pula semakin hampir dilanggani sepenuhnya.

Hamzaid bimbang sekiranya kuota unit ASM itu mula dibuka kepada semua, tidak mustahil pendekatan yang sama akan digunapakai kepada unit-unit amanah lain juga.

Hamad Kama Piah juga berkata, selain ASM, terdapat dana lain seperti unit Amanah Saham Wawasan 2020, Amanah Saham Didik, Amanah Saham Nasional dan Amanah Saham Nasional 2 yang masih lagi belum habis dilanggani bumiputera.

Bekas Presiden Bursa Saham Kuala Lumpur (kini Bursa Malaysia), Datuk Salleh Majid yang tidak menyetujui langsung langkah itu, berkata PNB tidak seharusnya ketandusan idea untuk menarik penyertaan bumiputera melanggan unit-unit amanah yang dijualnya.

Jelasnya, sebagai sebuah firma yang gah, PNB tidak boleh sekadar menjual produk tetapi juga perlu mempunyai kepakaran memasarkan produk-produknya khusus kepada golongan bumiputera.

''PNB tidak boleh berterusan mengguna pakai pendekatan yang berhati-hati kerana tindakan seumpama itu tidak membantu meningkatkan kefahaman atau menarik penyertaan kaum bumiputera.

''Sebab itulah, kaum bumiputera masih kurang memahami industri unit amanah dan apabila pemahaman kurang, inilah yang terjadi (kurang penyertaan bumiputera),'' jelas beliau.

Penganalisis ekonomi tempatan, Profesor Madya Dr. Mohd. Noor Yazid juga tidak setuju dengan pendekatan yang bakal diambil PNB kerana dianggap sebagai liberal dan mampu menjejaskan matlamat asal penubuhannya.

Katanya, PNB yang kini berusia 30 tahun sepatutnya mengakui hakikat bahawa kaum bumiputera masih lagi terkebelakang dalam aspek kuasa beli kerana bangsa itu bukan pemain utama dalam ekonomi negara.

''Dalam konteks sebagai sebuah negara berbilang bangsa memang menjadi satu keperluan memperuntukan kuota-kuota khusus bagi setiap bangsanya.

''Dan kuota itu perlu dihormati termasuklah dalam konteks isu ini,'' ujar beliau.

Sementara itu, penganalisis ekonomi, Haim Hilman Abdullah pula berpendapat, biarpun masih terdapat dana-dana amanahnya yang lain, cadangan PNB itu seolah-olah meminggirkan kepentingan hak bumiputera.

Jelasnya, meskipun tindakan itu baik untuk pertumbuhan ekonomi negara bagi jangka pendek tetapi langkah itu seperti menarik balik keistimewaan orang Melayu.

''Dalam memacu ekonomi negara, memang perlu dasar liberalisasi tetapi sekiranya terlalu liberal dalam semua aspek ekonomi, ia akan memberi ancaman kepada kaum bumiputera sebagai kaum majoriti,'' tambahnya.

Haim Hilman berkata, sepatutnya kegagalan PNB menjual apa sahaja produk bagi kuota bumiputera tidak timbul sekiranya PNB mengubah strategi pelaburannya dengan membuka penyertaan kepada entiti yang dikuasai oleh bumiputera.

''Ia tidak setakat kepada Syarikat Milik Kerajaan tetapi juga koperasi, majlis zakat dan pertubuhan milik bumiputera.

''Mungkin dengan cara ini lebih baik daripada tertumpu kepada individu sahaja," katanya.

Saturday, July 11, 2009

SME Corp. Malaysia perlu gigih bangunkan PKS

Utusan Malaysia: 11.07.2009

KUALA LUMPUR 10 Julai - Langkah kerajaan menjenamakan semula Perbadanan Industri Kecil dan Sederhana Malaysia (SMIDEC) kepada SME Corporation Malaysia (SME Corp. Malaysia) dilihat mampu untuk mengembangkan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) di negara ini.

Tokoh-tokoh serta penganalisis ekonomi berpendapat, SME Corp. Malaysia perlu dipimpin oleh golongan professional dan kakitangan yang boleh menunjukkan prestasi.

Seorang tokoh ekonomi, Tan Sri Ramon Navaratnam berkata, mana-mana badan berkanun di negara ini perlu bebas berdikari dan menunjukkan prestasi sekiranya mahu dihargai oleh orang ramai.

''Nama boleh ditukar untuk menunjukkan perbezaan tetapi mereka hendaklah mempunyai kehendak dan semangat untuk membantu golongan pengusaha kecil dan sederhana.

''Golongan ini tidak seharusnya dipinggir semata-mata untuk menjaga kepentingan golongan korporat,'' katanya ketika dihubungi Utusan Malaysia di sini hari ini.

Ramon menambah, peruntukan lebih perlu diberikan kerajaan untuk disalurkan kepada PKS bagi memfokus penjanaan ekonomi dan perniagaan tempatan.

Semalam, Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan penjenamaan semula SMIDEC untuk membangunkan sektor PKS yang kompetitif dan berdaya tahan dalam menangani krisis ekonomi.

SMIDEC yang kini dikenali sebagai SME Corp. Malaysia dijangka akan memulakan operasi pada Ogos ini.

Ia bakal berfungsi sebagai pusat maklumat rujukan setempat, penyelarasan dasar dan program serta pengurusan data informasi berkaitan PKS.

Penganalisis ekonomi, Haim Hilman Abdullah pula berkata, penjenamaan semula SMIDEC memerlukan pemantauan yang berterusan bagi memastikan PKS dapat diperkembang secara berkesan.

''Semua kakitangan SME Corp. Malaysia perlu jelas dengan matlamat dan visi yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut.

''Mereka perlu ada sifat tanggungjawab untuk membangunkan PKS sebagai salah satu penyumbang kepada ekonomi negara,'' katanya.

Saturday, July 4, 2009

Memanfaatkan Ekuinas

Oleh MOHD. KHUZAIRI ISMAIL (04.07.2009)
rencana@utusan.com.myUtusan

JIKA dilihat kepada hasrat kerajaan, negara hanya berbaki beberapa bulan sahaja lagi untuk mencapai kadar pegangan ekuiti Bumiputera sebanyak 30 peratus.

Sasaran yang diharapkan menjadi kenyataan pada 2010 itu bertujuan memastikan wujudnya pembangunan dan pengagihan yang seimbang antara etnik dan wilayah di negara ini.

Menjelang 2020 pula iaitu ketika negara mencapai status maju, penguasaan ekuiti di kalangan Bumiputera disasarkan sebesar 40 hingga 50 peratus.

Ke arah itu, kerajaan telah menyusun pelbagai program pembangunan ekonomi bertujuan menarik penglibatan masyarakat Bumiputera. Antara yang memberi implikasi lonjakan besar ialah Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang dilaksanakan pada 1970.

Merentasi zaman, intipati dasar DEB yang secara pentadbirannya berakhir pada 1990 terus disuburkan menerusi pelbagai dasar pembangunan negara yang lain. Antaranya Dasar Pembangunan Nasional (1991-2000), Dasar Wawasan Negara (2001-2010), Misi Nasional (2006-2020) dan rancangan pembangunan lima tahun Malaysia.

Ia diperkemas dengan pelbagai agenda pembangunan sektoral lain yang meneruskan kelangsungan semangat DEB.

Namun sesuatu yang pasti, di sebalik pelbagai usaha yang dilaksanakan, kita masih jauh daripada mencapai sasaran 30 peratus pegangan ekuiti Bumiputera.

Penguasaan ekuiti Bumiputera hanya berjumlah 19 peratus ketika ini juga tidak berganjak sejak 19 tahun lalu.

Selain pegangan ekuiti yang rendah, masyarakat Bumiputera juga jauh terkebelakang dalam penguasaan kekayaan dan pengagihan kek ekonomi negara.

Dalam pemilikan syarikat misalnya, Bumiputera hanya menguasai 20.3 peratus berbanding bukan Bumiputera sebanyak 75.7 peratus. Selebihnya ialah pemilikan asing.

Begitu juga dengan pemilikan bangunan komersial yang mana bukan Bumiputera menguasai sehingga 88.3 peratus berbanding hanya 11.7 peratus oleh Bumiputera.

Perbezaan yang nyata juga dapat dilihat daripada purata pendapatan isi rumah yang mana kaum Bumiputera menjana sekitar RM2,711 berbanding RM4,435 (Cina) dan RM3,456 (India).

Secara keseluruhannya, Bumiputera mewakili kumpulan masyarakat dengan tahap sosioekonomi terendah yang paling besar iaitu kira-kira 76 peratus.

Bukan Bumiputera pula sekitar 23.2 peratus sahaja. Jelaslah. meskipun Bumiputera merupakan kaum majoriti, tetapi mereka merupakan masyarakat ekonomi yang minoriti.

Tidak dinafikan pengenalan dasar dan model ekonomi baru terutamanya DEB berjaya melahirkan masyarakat ekonomi Bumiputera yang berdaya saing.

DEB sendiri adalah cerminan kejayaan dasar kerajaan apabila berjaya melonjakkan penguasaan ekuiti daripada dua peratus ketika ia diperkenalkan kepada 19 peratus ketika ini.

Bagaimanapun, kadar pemilikan ekuiti Bumiputera itu seakan-akan tepu apabila langsung tidak berganjak sejak 19 tahun lalu. Dalam erti kata yang lain, pemilikan ekuiti Bumiputera statik meskipun persekitaran ekonomi domestik dan global mengalami transformasi yang drastik.

Maka di sinilah perlunya satu suntikan baru kepada model ekonomi sedia ada bagi mengubah senario pemilikan ekuiti Bumiputera yang seolah-olah sudah berada pada 'zon selesa' tersebut. Penubuhan Ekuiti Nasional Berhad (Ekuinas) seperti yang diumumkan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini misalnya, dilihat mampu menggalas cabaran itu.

Ekuinas merupakan sebuah institusi pelaburan baru dengan modal awal RM500 juta dan sasaran dana sehingga RM10 bilion.

Keyakinan terhadap kemampuan Ekuinas turut disuarakan oleh pensyarah kanan, Fakulti Pengurusan Perniagaan, Universiti Teknologi Mara (UiTM), Dr. Sarminah Samad.

Menurut beliau, sebagai sebuah sayap pelaburan alternatif, konsep yang diunjurkan Ekuinas berupaya memacu penglibatan bumiputera dalam perniagaan bermodal besar dan mencabar.

Antaranya sektor pengangkutan dan logistik yang mana selama ini lebih banyak dikuasai oleh bangsa lain.

Penumpuan juga boleh diberikan kepada perniagaan yang sememangnya dikuasai oleh Bumiputera terutamanya dalam bidang industri kecil dan sederhana (IKS) yang kini dijalankan oleh kira-kira 10,000 syarikat Bumiputera. Bagaimanapun Sarminah menekankan, Ekuinas harus mempunyai konsep atau kerangka yang jelas terutama mencakupi aspek menyeluruh berkaitan perniagaan Bumiputera.

''Ini bagi memudahkan ukuran dibuat ke atas keberkesanan atau kegagalan pelaksanaannya nanti," ujar beliau.

Pandangan yang serupa turut dikongsi oleh pensyarah ekonomi di Universiti Utara Malaysia (UUM), Haim Hilman Abdullah.

Bagi Haim, Ekuinas mampu menjadi platform baru yang boleh digunakan untuk meningkatkan kadar penguasaan ekuiti Bumiputera dalam agihan ekonomi negara.

Ekuinas juga bakal memberi manfaat kepada sektor berpotensi mengalami pertumbuhan tinggi. Antaranya pelancongan, teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), perubatan, minyak dan gas serta bioteknologi.

Langkah kerajaan membenarkan hak kepentingan asing dalam syarikat-syarikat pembrokeran yang akan ditingkatkan daripada 49 peratus kepada 70 peratus juga pada dasarnya mampu merancakkan pasaran saham.

Ini pastinya memberi kesan positif kepada produk derivatif seperti opsyen, bon, kontrak dan sebagainya. Beliau menambah, potensi Ekuinas untuk meningkatkan penguasaan ekuiti Bumiputera juga bergantung kepada kemampuan syarikat yang mana kerajaan melabur di dalamnya.

Iaitu mempunyai ekuiti di dalamnya bersaing secara kompetitif. Untuk itu, kerajaan perlu benar-benar telus dalam mengenal pasti syarikat-syarikat yang berpotensi.

Langkah pengkategorian syarikat boleh diberi perhatian dengan kerajaan memperuntukkan kuota tertentu bagi setiap kategori tersebut.

Pengkategorian mengikut kaedah-kaedah tertentu seperti modal pusingan, sektor, pasaran dan lain-lain juga memastikan dana Ekuinas tertumpu kepada syarikat mega dan sektor tertentu sahaja.

''Langkah ini dapat memperkemas peranan Ekuinas dalam meningkatkan kadar penguasaan ekuiti Bumiputera dalam skop sektor yang lebih luas dan menyeluruh," ujar Haim. Dengan peranan yang dimainkan, Ekuinas tidak dinafikan mampu menjadi platform ekonomi baru yang boleh membantu meningkatkan kadar penguasaan ekuiti Bumiputera.

Bagaimanapun pada dasarnya, masih banyak yang perlu dilakukan oleh kerajaan terutamanya dalam memastikan syarikat yang dipilih benar-benar mempunyai merit yang unggul.

Kerajaan juga perlu berhati-hati supaya strategi ini tidak memberi keuntungan kepada segelintir Bumiputera sama ada pemilik atau pelabur yang menguasai syarikat. Jika tidak, usaha ini akan disalah tafsir sebagai kaedah baru untuk membantu syarikat kroni.

Kerana itu juga Haim menekankan, kerajaan perlu melihat hakikat sebenar pembinaan kekuatan ekonomi Bumiputera secara menyeluruh. Iaitu menerusi pembabitan setiap lapisan masyarakat. Tertumpu kepada kumpulan tertentu katanya, hanya akan menyuburkan sistem ekonomi kapitalis yang mana kumpulan kaya akan terus kaya dan dan miskin akan terus miskin.

''Sebaliknya, sistem ekonomi berteraskan keadilan sosial harus menjadi falsafah pembangunan ekonomi negara dan ia amat tidak wajar menjadi retorik semata-mata," ujar Haim.

Wednesday, July 1, 2009

Langkah positif pelaburan, pertumbuhan ekonomi

Utusan Malaysia: 02.07.2009

KUALA LUMPUR 1 Julai - Penubuhan Ekuiti Nasional Berhad (Ekuinas) perlu dilihat sebagai langkah positif untuk meningkatkan pegangan bumiputera yang selama ini gagal mencapai matlamatnya.

Naib Presiden Persatuan Pedagang dan Pengusaha Melayu Malaysia (Perdasama), Datuk Shawaludin Mohd. Din berkata, semua pihak harus bersikap positif dan tidak mengamalkan sikap terlalu melindungi kepentingan bumiputera sehingga menjadi rintangan kepada pelaburan dan pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, penyusunan semula Jawatankuasa Pelaburan Asing (FIC) juga merupakan satu langkah yang sesuai untuk menarik pelabur asing khususnya dalam era ekonomi global yang lebih terbuka sekarang.

"Ini untuk memberi peluang dan layanan adil kepada pelabur asing yang secara tidak langsung akan menarik lebih ramai pelabur datang ke Malaysia," katanya ketika dihubungi Utusan Malaysia di sini hari ini.

Semalam, Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan penubuhan Ekuinas, institusi pelaburan baru dengan modal awal RM500 juta dan sasaran dana sehingga RM10 bilion.

Ia akan menjadi satu instrumen untuk meningkatkan pegangan ekuiti bumiputera, fungsi yang gagal dilaksanakan oleh FIC sehingga menyebabkan ia tidak berganjak daripada paras 19 peratus selama 19 tahun.

Shawaludin memberitahu, sudah tiba masanya kerajaan meliberalisasi dasar ekonomi negara seperti yang dilakukan negara lain di rantau ini.

Jelasnya, halangan 30 peratus pemilikan ekuiti itu telah menyebabkan pelabur asing tidak berminat untuk datang ke Malaysia dan memilih negara lain seperti Vietnam, Indonesia dan Singapura untuk melabur.

"Kita tidak perlu terlalu mementingkan statistik pencapaian ekuiti pegangan bumiputera yang tidak pernah tercapai selama ini," ujar beliau.

Sebaliknya katanya, apa yang patut difikirkan sekarang adalah pulangan lebih besar melalui peluang pelaburan yang dapat dijana nanti.

Sementara itu, Presiden Persatuan Pemborong Binaan Malaysia (MBAM), Ng Kee Leen mengalu-alukan usaha kerajaan meliberalisasikan ekonomi negara dengan membuka lebih peluang kepada pelaburan asing.

Jelasnya, langkah tersebut berupaya meyakinkan pelabur asing terhadap polisi pelaburan negara yang mesra pelabur.

"Ini akan memberi kesan baik kepada semua sektor ekonomi negara termasuk sektor pembinaan," ujarnya.

Penganalisis ekonomi, Haim Hilman Abdullah pula berkata, penubuhan Ekuinas akan membantu menebarkan taburan ekonomi yang adil kepada masyarakat

Menurut beliau, FIC selama ini tidak menonjol dan dilihat gagal memainkan peranannya.

"Kenapa FIC tidak berjaya? Persoalan ini perlu dikaji dan dijadikan panduan bagi menjayakan pelaksanaan Ekuinas.

"Penubuhan Ekuinas diharap tidak menumpukan kepada meningkatkan ekuiti bumiputera semata-mata tetapi ia perlu menyeluruh untuk meningkat penguasaan ekonomi bumiputera secara global," ujarnya.

Katanya, perancangan yang lebih komprehensif perlu difikirkan bagi memastikan objektif untuk meningkatkan pegangan ekuiti bumiputera dapat dicapai.

Beliau seterusnya mengingatkan kerajaan supaya mengambil langkah berhati-hati terhadap pelaksanaan perkara itu agar tidak menjejaskan pegangan ekuiti bumiputera suatu hari nanti.

Mengulas isu sama, tokoh ekonomi, Tan Sri Ramon Navaratnam bersetuju dengan langkah kerajaan memansuhkan syarat pemilikan 30 peratus ekuiti bumiputera yang dikatakan tidak meningkatkan ekonomi golongan itu secara menyeluruh.

Menurutnya, pemansuhannya tidak akan memberikan impak kepada ekonomi negara sebaliknya pengenalan Ekuinas akan diaplikasikan untuk menjayakan konsep 1Malaysia bagi menyokong model ekonomi baru.

"Sudah sampai masanya kita mencari satu model ekonomi baru yang benar-benar dapat meningkatkan pembangunan ekonomi bumiputera secara menyeluruh.

"FIC sebelum ini hanya memberi keuntungan kepada sesetengah pihak sahaja. Jika ia masih dikekalkan, ekonomi negara tidak akan berkembang kerana tiada penambahbaikan," jelasnya.

Beliau menjelaskan, pelaksanaan model ekonomi baru seperti Ekuinas adalah penting bagi memberi keuntungan kepada semua rakyat tanpa mengira bangsa dan agama.

Tuesday, June 2, 2009

Pinjaman elak ah long undang risiko tanggung NPL

Utusan Malaysia: 03.06.2009

KUALA LUMPUR 2 Jun - Kerajaan bakal berdepan dengan risiko menanggung jumlah pinjaman tidak berbayar (NPL) yang tinggi jika berhasrat mewujudkan skim pinjaman wang untuk golongan tanpa kerja tetap dalam usahanya membanteras ceti haram atau 'ah long'.

Kemungkinan itu timbul sekiranya tiada garis panduan jelas disediakan, lebih-lebih lagi peminjam yang tidak bekerja tetap dan tidak memiliki sebarang dokumen atau cagaran bagi menjamin pinjaman mereka.

Penganalisis tempatan, Haim Hilman Abdullah berkata, sebelum mengadakan skim pinjaman itu kerajaan harus peka dan sedar bahawa risiko NPL adalah tinggi jika tiada satu kawal selia atau peraturan yang tertentu.

"Hasrat kerajaan memang baik untuk membantu dan memberi kelonggaran kepada golongan tersebut tetapi jika NPL tinggi di mana kerajaan hendak mendapat semula pinjaman yang telah dikeluarkan," katanya kepada Utusan Malaysia di sini hari ini.

Haim Hilman berkata demikian bagi mengulas kenyataan Timbalan Menteri Kewangan, Senator Datuk Dr. Awang Adek Hussin yang menyatakan bahawa kerajaan sedia mengkaji kemungkinan mewujudkan skim pinjaman wang untuk golongan yang tidak mempunyai kerja tetap bagi mengelak mereka menjadi mangsa ah long.

Ketika ini Timbalan Menteri berkata, skim pinjaman yang sedia ada kebanyakannya adalah untuk pekerja tetap dan ingin membuka perniagaan sahaja.

Menurut Haim Hilman, langkah itu bukan sahaja memberi gambaran negatif tetapi kerajaan juga perlu mengambil iktibar dari apa yang berlaku di Amerika Syarikat (AS) apabila mengeluarkan pinjaman mudah sehingga beberapa bank di negara itu muflis.

Kalau boleh katanya, syarat-syarat ketat yang tidak membebankan peminjam harus dikenakan bagi mengelak pinjaman tidak berbayar.

Katanya, kerajaan perlu mengkaji punca di sebalik ramai orang yang meminjam ah long berbanding dari mewujudkan tabung khas itu.

"Kita kena tengok kenapa wujud tekanan kepada rakyat ketika ini yang menyebabkan orang sanggup meminjam dari ah long. Adakah kerana kos sara hidup yang tinggi atau di sebabkan hal-hal lain katanya.

Sementara itu, Ketua Pegawai Pelaburan ASM Investment Services Bhd., Rusli Abu Yamin berkata, kerajaan perlu membuat kajian yang menyeluruh dengan memberi kelonggaran kepada terma-terma pinjaman.

Katanya, faedah rendah perlu dikenakan kepada setiap jumlah pinjaman berbanding faedah yang tinggi yang diberikan oleh ah long ketika ini.

"Kalau Bank Rakyat dan koperasi boleh mengenakan faedah bawah lima peratus, tidak mustahil kerajaan boleh mengurangkan lagi faedah itu," katanya.

Bagaimanapun katanya, masalah yang dihadapi adalah tentang cara mendapat jaminan peminjam berkenaan berbanding mereka yang berpendapatan tetap.

Rusli berkata, satu mekanisme perlu diwujudkan secara menyeluruh agar pemiutang dan penghutang tidak akan terbeban dengan masalah NPL sehingga menjejaskan kedudukan kewangan kerajaan.

Sebagai projek perintis, kerajaan mungkin perlu mengehadkan jumlah pinjaman atau peruntukkan yang diberikan dalam tabung tersebut.

"Benar, pinjaman yang diberikan kerajaan lebih baik berbanding ah long tetapi kita juga perlu faham kerajaan mempunyai tanggungjawab lain dan peluang pihak lain membuat pinjaman susulan perlu diambilkira," katanya.

Tuesday, April 28, 2009

Liberalisasi kewangan mampu tingkat taraf hidup rakyat

Utusan Malaysia: 29.04.2008

KUALA LUMPUR 28 April - Langkah meliberalisasi sektor kewangan mampu meningkatkan taraf kehidupan rakyat kerana suntikan dana bank asing bakal menjana pelbagai peluang pekerjaan di dalam negara.

Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia (DPMM), Syed Ali Al-Atas bagaimanapun menegaskan, kerajaan perlu menyediakan garis panduan kepada institusi perbankan agar mempermudahkan proses pinjaman daripada usahawan.

"Kami menyokong usaha kerajaan merangsang ekonomi melalui sektor kewangan dan sudah pasti banyak peluang pelaburan menarik yang tersedia melalui langkah ini.

"Namun, penting bagi kerajaan memastikan rakyat menikmati kesan positif daripada dasar ini. Jika ekonomi domestik mampu dirangsang, negara mampu bertahan daripada krisis ekonomi," katanya ketika dihubungi Utusan Malaysia di sini hari ini.

Beliau diminta mengulas langkah liberalisasi kewangan yang diumumkan oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak semalam.

Dasar liberalisasi itu menggariskan enam teras bertujuan menggalakkan pertumbuhan ekonomi selain menjadikan Malaysia sebagai hab kewangan Islam antarabangsa.

Tambah Syed Ali, tiada makna jika sektor kewangan mendapat suntikan modal yang besar tetapi bank termasuk bank antarabangsa liat meluluskan pinjaman bagi membantu usahawan tempatan mengembangkan perniagaan mereka.

Turut menyambut baik dasar itu ialah Presiden Pertubuhan Pribumi Perkasa Malaysia (Perkasa), Datuk Ibrahim Ali yang menyifatkan langkah liberalisasi kewangan akan meningkatkan aliran tunai negara.

"Sudah tentu kita menyokong usaha membawa kemajuan kepada ekonomi dan sekali gus membebaskan diri daripada cengkaman krisis.

"Perkasa melihat langkah ini tepat dan wajar tetapi agak kritikal apabila kerajaan meningkatkan pegangan ekuiti asing sehingga 70 peratus," katanya.

Tambah Ibrahim, sebarang dasar liberalisasi yang ingin dilaksanakan kerajaan mestilah tidak bertentangan dengan Fasal 153 Perlembagaan berhubung hak keistimewaan orang Melayu.

Sementara itu, penganalisis ekonomi, Haim Hilman Abdullah berkata, dasar itu menjadikan sektor kewangan sebagai teras pembangunan kepada ekonomi negara melengkapi sektor sedia ada.

"Kerajaan sebenarnya sedar salah satu aspek utama untuk keluar daripada belenggu masalah ekonomi ialah melalui pelaburan langsung asing (FDI).

"Dalam keadaan sektor perindustrian negara sudah tidak kompetitif, sektor kewangan mampu menarik lebih banyak FDI," ujarnya.

Haim Hilman menjelaskan dasar baru itu menunjukkan kerajaan bersungguh-sungguh mengembangkan sistem kewangan Islam yang sememangnya lebih baik berbanding sistem kewangan konvensional kerana menawarkan keadilan kepada peminjam dan pihak bank.

Katanya, jika kerajaan hanya mengharapkan perbankan tempatan bagi menerokai sistem kewangan Islam, kemajuannya adalah lambat kerana kekangan dana walaupun sektor itu terbukti mempunyai tadbir urus yang cemerlang dan muncul sebagai perbankan serantau.

"Negara-negara lain mula menyedari kelebihan sistem kewangan Islam dan mula serius menerokainya. Jika kerajaan tidak melaksanakan pembaharuan dengan segera kita akan ketinggalan walaupun kita pelopor sistem ini.

"Saya yakin perbankan asing terutamanya dari Asia Barat tidak akan melepaskan peluang persekitaran yang begitu selesa dengan pemilikan ekuiti sehingga 70 peratus," jelasnya.

Friday, April 24, 2009

Peluang bagi rakyat bersaing majukan perniagaan ke peringkat global

Utusan Malaysia (25.04.2009)

KUALA LUMPUR 24 April - Keputusan kerajaan untuk meliberalisasikan 27 subsektor perkhidmatan di negara ini adalah landasan yang baik untuk menggalakkan rakyat tempatan bersaing secara sihat memajukan perniagaan mereka ke luar negara.

Pensyarah Ekonomi Kolej Perniagaan Universiti Utara Malaysia (UUM), Haim Hilman Abdullah berkata, rakyat Malaysia terutama bumiputera perlu berfikiran lebih terbuka untuk menyahut cabaran dasar liberalisasi yang memberi kebaikan kepada semua pihak itu.

"Kita sepatutnya melihat dasar liberalisasi sebagai platform untuk meningkatkan daya saing sektor perkhidmatan negara dalam era globalisasi," katanya ketika dihubungi Utusan Malaysia di sini hari ini.

Kelmarin, Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan keputusan kerajaan untuk meliberalisasikan 27 subsektor perkhidmatan berkuat kuasa serta-merta tanpa sebarang syarat ekuiti dikenakan.

Ini bermakna syarat peruntukan ekuiti 30 peratus tempatan untuk subsektor berkenaan tidak lagi terpakai.

Menurut Najib, subsektor yang diliberalisasikan itu adalah dalam bidang perkhidmatan kesihatan dan sosial, pelancongan, pengangkutan, perniagaan, komputer dan yang berkaitan.

Semalam, Najib juga memberi jaminan bahawa dasar berkenaan tidak akan menjejaskan kaum bumiputera kerana yakin golongan berkenaan mampu mengambil bahagian dalam persaingan terbuka.

Haim Hilman berkata, kerajaan perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan dasar liberalisasi itu dapat dilaksanakan secara adil dan saksama serta tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.

"Kerajaan harus mencari satu pendekatan untuk menjelaskan kepada semua rakyat apakah kesan-kesan yang dapat mereka rasai melalui dasar liberalisasi 27 subsektor perkhidmatan itu.

"Kita tidak mahu wujudnya sentimen eksploitasi terhadap isu liberalisasi itu sehingga mewujudkan suasana tidak selesa di kalangan rakyat pelbagai kaum di negara ini," katanya.

Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia (MEF), Shamsuddin Bardan pula berkata, keputusan liberalisasi 27 subsektor perkhidmatan itu menepati kehendak persekitaran perniagaan global pada masa ini.

"Pasaran ekonomi dunia sekarang tidak menggalakkan sebarang sekatan dikenakan sebaliknya kemasukan lebih ramai pelabur asing juga akan menguntungkan rakyat tempatan.

"Kaum bumiputera khususnya berpeluang menjadi rakan kongsi perniagaan bersama pelabur asing, mereka mungkin mempunyai hak pengurusan yang besar dan tidak lagi tertakluk pada syarat peruntukan ekuiti 30 peratus," katanya.

Menurut Shamsuddin, liberalisasi sektor perkhidmatan juga akan mewujudkan peluang pekerjaan yang bertaraf tinggi kepada rakyat tempatan selain dapat mempelajari kepakaran yang dimiliki oleh negara lain.

Thursday, April 23, 2009

Masih tertumpu pada ASB, ASN

Utusan Malaysia: 24.04.2009
Oleh NORAINI NORDIN (pengarang@utusan.com.my)

KUALA LUMPUR 23 April - Kurangnya sambutan bumiputera untuk melanggan unit dana Amanah Saham Malaysia (ASM) kerana minat mereka masih tertumpu kepada pelaburan dalam saham amanah sedia ada termasuk Amanah Saham Bumiputera (ASB) dan Amanah Saham Nasional (ASN).

Selain itu, kaum bumiputera juga berpeluang untuk melabur dalam pelbagai saham amanah lain yang diperuntukkan kepada mereka sejak awal 80-an lagi. Pandangan ini dikemukakan oleh pakar-pakar ekonomi dan ahli akademik ketika diminta mengulas mengenai kurangnya sambutan bumiputera terhadap unit tambahan ASM yang diumumkan Isnin lalu.

Berbeza dengan kaum Cina, kesemua 999 juta unit-unit dana ASM yang diperuntukkan pada mereka dan mula dijual kelmarin habis dilanggan sepenuhnya. Bagaimanapun daripada 1.665 bilion unit ditawarkan kepada bumiputera, hanya 7.65 juta sahaja yang berjaya dijual manakala 53.5 juta daripada 499.5 juta peruntukan kepada kaum India telah dilanggan.

Pakar ekonomi, Datuk Salleh Majid berkata, kurangnya sambutan bumiputera untuk melabur dalam ASM bukan kerana tidak berkemampuan tetapi mempunyai peluang melabur dalam mana-mana saham amanah yang banyak ditawarkan kepada mereka sebelum ini.
Tambahan pula, katanya, dana ini adalah tawaran unit tambahan yang masih baru dibuka untuk langganan dan terlalu awal untuk dibuat kesimpulan mengenai minat kaum itu untuk melabur dalam saham-saham tersebut.

''Oleh itu kurangnya sambutan untuk unit-unit saham ini tidak boleh dikaitkan dengan ketidakmampuan bumiputera untuk melabur,'' katanya ketika dihubungi di sini hari ini.
Bekas Presiden Bursa Saham Kuala Lumpur itu berpendapat, sambutan kurang menggalakkan kaum bumiputera terhadap ASM juga tidak boleh dikaitkan dengan ekonomi semasa kerana peratus yang terjejas agak kecil.

Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Perakaunan Fakulti Ekonomi UKM, Prof. Azmi Harun juga berpendapat, faktor kurang sambutan bumiputera terhadap ASM juga ada kaitannya dengan saham-saham amanah yang diperkenalkan sebelum ini. Katanya, bumiputera mempunyai banyak pilihan untuk melabur dalam mana-mana saham amanah yang dibuka untuk mereka. Tambahnya, sambutan kurang mungkin kerana kesedaran kaum bumiputera terhadap kepelbagaian melabur dalam saham-saham amanah yang lain juga agak rendah.
Katanya, situasi ini berbeza dengan kaum Cina kerana peluang untuk mereka melanggan saham-saham amanah agak terhad.

Pensyarah ekonomi Kolej Perniagaan Universiti Utara Malaysia, Haim Hilman Abdullah juga memberi pendapat sama iaitu rata-rata bumiputera lebih tertumpu untuk menambah pelaburan dalam ASB atau ASN. Selain itu, katanya, kemampuan bumiputera untuk menabung masih terhad berbanding dengan kaum Cina. Katanya, kebanyakan kaum bumiputera di negara ini masih lagi bergelut dengan keperitan hidup terutama yang tinggal di kawasan bandar. ''Kos hidup tinggi juga menjadi faktor yang menghalang mereka untuk melabur dalam amanah-amanah saham yang diperkenalkan,'' katanya.

Ahli akademik yang juga Pensyarah Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa UUM, Mad Shukri Shuib berkata, kurangnya sambutan bumiputera terhadap ASM bukan tanda penolakan kepada amanah saham tersebut. Sebaliknya beliau berpendapat bumiputera lebih cenderung memilih ASB dan ASN kerana pulangan dividen tinggi dan mudah diuruskan. ''Mungkin juga kebanyakan bumiputera suka melabur dalam satu tabungan sahaja kerana bagi mereka lebih mudah untuk menguruskan kewangan tersebut,'' katanya.

Pensyarah Kanan Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (UPM) Dr. Lee Yok Fee berkata, kaum Cina merebut peluang melabur dalam ASM kerana peluang mereka untuk melabur dalam saham-saham amanah yang lain sangat terhad. Katanya, ASM yang berisiko rendah dan dijamin kerajaan menyebabkan mereka tidak mahu menolak peluang itu.

Friday, April 10, 2009

Timbang Syor Dr. Maharhir

Utusan Malaysia: 13.04.2009
Oleh: Liau Pei Wen


KUALA LUMPUR 12 April - Kerajaan diminta menimbangkan cadangan bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad supaya pendekatan menangani krisis kewangan pada 1997 dan 1998 dilaksanakan sekarang bagi mengurangkan kesan kegawatan ekonomi dunia semasa.

Pelbagai pihak berpendapat, saranan Dr. Mahathir supaya kerajaan melakukan penilaian harian serta mengutip data prestasi ekonomi dunia dan tempatan untuk dijadikan panduan sebelum mengambil langkah seterusnya, wajar dilaksanakan.

Pensyarah Ekonomi Kolej Perniagaan Universiti Utara Malaysia (UUM), Haim Hilman Abdullah berkata, pendekatan itu harus dilaksanakan agar kerajaan boleh merancang strategi pemulihan ekonomi negara secara komprehensif berdasarkan maklumat yang tepat.

''Langkah mengutip data prestasi ekonomi memberi gambaran sebenar kepada kerajaan tentang arah aliran ekonomi tempatan dan dunia.

''Ini sekali gus membolehkan kerajaan mengambil langkah tepat untuk mengukuhkan semula ekonomi negara," katanya ketika dihubungi Utusan Malaysia di sini hari ini.

Kelmarin, Dr. Mahathir memberitahu, pendekatan penilaian harian dan kutipan data prestasi ekonomi dunia serta tempatan mendorong kerajaan memperkenalkan harga istimewa bagi menjual unit rumah dan bangunan yang tidak terjual pada tahun 1997 dan 1998.

Beliau berkata, hasilnya ketika itu, kerajaan berjaya menjual bangunan-bangunan tersebut sehingga mencecah RM3 bilion sehari.

Haim Hilman menambah, data prestasi ekonomi dunia dan tempatan mampu membantu kerajaan melaksanakan pakej rangsangan ekonomi yang telah diumumkan sebelum ini dengan lebih efektif.

''Data berkenaan akan membantu kerajaan menyalurkan peruntukan sewajarnya untuk membangunkan program-program yang mampu menggerakkan ekonomi negara demi kebaikan semua pihak,'' katanya.

Sementara itu, Yang Dipertua Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kuala Lumpur (DPMMKL), Datuk Syed Amin Al-Jeffri berkata, cadangan Dr. Mahathir itu suatu pendekatan universal yang boleh digunakan untuk menyelesaikan krisis ekonomi negara secara berkesan.

''Krisis ekonomi negara tidak dapat diselesaikan jika langkah-langkah yang diambil tidak berpandukan maklumat berhubung prestasi ekonomi dunia dan tempatan yang dikutip serta dinilai setiap hari,'' katanya.

Menurut Syed Amin, pendekatan mengutip data prestasi ekonomi dunia dan tempatan adalah permulaan baik untuk kerajaan menggubal satu pelan tindakan pemulihan ekonomi yang lebih tepat dan mantap.

''Kerajaan harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan menggalakkan perbelanjaan dan pelaburan domestik berbanding menumpukan kepada pasaran eksport,'' ujarnya.

Ketua Umum Badan Bertindak Perpaduan Melayu (BBPM), Osman Abu Bakar menyokong saranan Dr. Mahathir yang dipercayai dapat membantu kerajaan mengurangkan kesan kegawatan ekonomi dunia kepada negara.

''Data itu akan membantu kerajaan khususnya MITI (Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri) untuk bertindak lebih agresif bagi memulihkan krisis ekonomi negara," katanya.

Tambah beliau, kerajaan perlu meningkatkan hubungan dagang Malaysia dengan negara anggota ASEAN dan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) bagi mempercepatkan pertumbuhan ekonomi negara.

''Kerajaan boleh menarik pelabur dari Kuwait dan Qatar untuk melabur dalam industri halal tempatan kerana produk-produknya mempunyai permintaan tinggi di pasaran meskipun ketika kelembapan ekonomi dunia,'' katanya.

Kabinet Baru Berupaya Tarik Pelabur Asing

Utusan Malaysia: 11.04.2009

KUALA LUMPUR 10 April - Beberapa ahli ekonomi menyifatkan barisan Kabinet baru yang diumumkan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak semalam sebagai segar dan bebas dari sebarang persepsi negatif serta skandal.

Mereka menjelaskan, barisan kepimpinan baru yang 'bersih' meyakinkan para pelabur luar bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang kondusif untuk pelbagai aktiviti ekonomi.

Namun mereka berharap, Najib akan terus membangunkan projek-projek pembangunan koridor ekonomi yang dimulakan oleh bekas Perdana Menteri, Tun Abdullah Ahmad Badawi supaya pelaburan luar dapat dipertingkatkan, sambil memanfaatkan modal insan negara.

Pensyarah Ekonomi Kolej Perniagaan Universiti Utara Malaysia (UUM), Haim Hilman Abdullah berkata, projek koridor ekonomi yang dilancarkan Abdullah beberapa tahun dulu harus diteruskan dan jika tidak, ia hanya merugikan negara.

''Saya harap projek ini tidak menjadi 'gajah putih' kerana ia mampu menarik banyak pelaburan asing seperti di Wilayah Pembangunan Ekonomi Iskandar, Johor.

''Selain itu, koridor pembangunan ekonomi di Sabah dan Sarawak serta Pantai Timur pula berupaya menyediakan peluang pekerjaan yang memanfaatkan golongan belia," katanya ketika dihubungi di sini hari ini.

Katanya, jika Najib dan barisan menterinya berasakan sesuatu yang tidak kena dengan pembangunan wilayah-wilayah itu, mereka perlu melakukan penambahbaikan ke atas platform yang tersedia itu.

Ketua Jabatan Penyelidikan, Institut Antarabangsa Penyelidikan Syariah Mengenai Kewangan Islam (ISRA), Dr. Asyraf Wajdi Dusuki berkata, keterbukaan media terutama blog 'menghasilkan' perspektif negatif terhadap barisan Kabinet lama seperti tuduhan skandal dan rasuah.

''Jadi barisan baru ini nampak lebih segar dan 'bersih'. Jadi saya percaya para pelabur dalaman serta pelabur luar yakin dengan keupayaan mereka, seterusnya menambah pelaburan di sini," katanya.

Beliau berkata, Petunjuk Prestasi Utama (KPI) yang diperkenalkan Najib pula bakal memberi keyakinan lebih buat para pelabur domestik dan luar negara untuk menjalankan kegiatan ekonomi mereka di negara ini.

Pengerusi Pusat Kaji Selidik Dasar Awam Institut Kajian Strategik dan Kepimpinan Asia (Asli), Tan Sri Ramon Navaratnam pula berpendapat, KPI yang diusahakan Najib perlu ditetapkan pada satu piawaian yang tinggi setanding dengan negara-negara maju.

''Selain itu, saya harap para ahli Majlis Penasihat Ekonomi yang sedang diusahakan Najib akan dianggotai oleh ahli-ahli akademik dalam bidang ekonomi serta para penggiat industri itu," jelasnya.

Ramon menambah, ahli-ahli majlis itu juga harus bersikap ikhlas dengan mengambil kira kepentingan rakyat semua peringkat, dan bukan hanya tertumpu untuk menolong golongan usahawan dan peniaga.

Pengarah Bersekutu OSK Research Sdn. Bhd., Chris Eng pula berkata, barisan kepimpinan Kabinet baru tidak menunjukkan apa-apa perubahan berbanding barisan sebelumnya.

''Sudah tentu apabila barisan baru menteri-menteri dilantik, persepsi terhadap mereka biasanya positif dan anda akan mendengar komen-komen yang baik sahaja," katanya.

Namun beliau berpendapat, Najib perlu menyenaraikan ahli-ahli ekonomi yang berkualiti ke dalam majlis penasihat itu seperti Pengerusi Suruhanjaya Sekuriti, Datuk Seri Zarinah Anwar dan Pengerusi TM International Bhd., Tan Sri Azman Mokhtar bagi merealisasikan impian pembangunan ekonomi negara.

Sunday, April 5, 2009

Empat Syor Atasi Krisis Ekonomi

Utusan Malaysia: 06.04.2009

KUALA LUMPUR 5 April – Krisis ekonomi yang melanda negara dapat diselesaikan jika Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak memberi keutamaan kepada empat langkah pembangunan.

Seorang pakar ekonomi yang juga Pensyarah Ekonomi Kolej Perniagaan Universiti Utara Malaysia (UUM), Haim Hilman Abdullah berkata, keutamaan pertama ialah perhatian dan bantuan diperlukan kepada pengusaha industri kecil dan sederhana (IKS).

“Bidang IKS salah satu tulang belakang ekonomi Malaysia. Ia perlu terus berjaya demi kestabilan negara.

“Dengan IKS, rakyat terutama golongan berpendapatan rendah dan penduduk di luar bandar mempunyai pekerjaan,” katanya ketika dihubungi di sini semalam.

Beliau mengulas ucapan sulung yang disampaikan Najib selepas dilantik sebagai Perdana Menteri menggantikan Tun Abdullah Ahmad Badawi, kelmarin.

Salah satu topik ucapan Najib itu ialah janjinya untuk terus komited memastikan kepimpinan terus teguh bagi menghadapi krisis ekonomi negara dan dunia yang begitu mencabar pada masa ini.

Langkah kedua, jelas Haim Hilman, Najib perlu turun padang berjumpa pegawai tertinggi termasuk Ketua-ketua Pegawai Eksekutif (CEO) syarikat besar atau multinasional tempatan bagi mengenal pasti masalah perniagaan mereka.

Jelasnya, kajian terperinci dan penyelesaian berkesan berhubung masalah syarikat berkenaan perlu dibuat segera.

“Ia bagi mengelakkan pengurusan syarikat ini mengalihkan perniagaan ke luar negara yang pastinya merugikan negara. Banyak cara mungkin boleh dilakukan dalam membantu syarikat ini termasuk mengecualikan cukai,” katanya.

Haim Hilman berkata, keutamaan ketiga ialah menggerakkan projek mega yang baru atau tergendala seperti pembinaan Jabatan Pulau Pinang 2.

Katanya, projek berbilion ringgit yang dijalankan mampu memberi kesan ekonomi yang besar kepada negara pada masa terdekat atau jangka panjang.

Katanya, antara kesan itu ialah peluang pekerjaan kepada golongan bawahan dan atasan seperti pembawa lori pasir, syarikat pengorek pasir dan jurutera.

Tuesday, February 3, 2009

Royalti Minyak Hak Terengganu

Oleh FAIZATUL FARHANA FARUSH KHAN (pengarang@utusan.com.my)

KUALA LUMPUR 3 Feb. – Perjanjian antara kerajaan negeri Terengganu dan Petronas pada tahun 1975 melayakkan negeri itu memperoleh royalti minyak bernilai ratusan juta ringgit setiap tahun.

Pensyarah Ekonomi Kolej Perniagaan Universiti Utara Malaysia (UUM), Haim Hilman Abdullah berkata, mengikut perjanjian yang ada, kerajaan Terengganu sememangnya berhak mendapat royalti minyak tersebut.

“Kita harus pegang kepada perjanjian, memang Terengganu berhak menerimanya dan isu ini tidak perlu diperbesar atau diperkatakan lagi.

“Bagi menghentikan isu ini, kerajaan perlu menjelaskan secara mendalam mengenai perjanjian itu kepada rakyat.

‘‘Jika benar minyak yang dicari gali itu berada di dalam kawasan perairan Terengganu, negeri itu berhak memperolehnya,” katanya kepada Utusan Malaysia di sini semalam.

Saturday, January 24, 2009

Pencen: Pekerja Swasta Perlu Diberi Pilihan

Utusan Malaysia

Pencen: Pekerja Swasta Perlu Diberi Pilihan

KUALA LUMPUR 17 Jan. – Pakar ekonomi meminta kerajaan menyediakan opsyen kepada para pekerja swasta di negara ini sama ada mahu mengeluarkan caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) secara sekali gus atau dalam bentuk pencen yang dibayar setiap bulan.

Dekan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Profesor Dr. Mohd. Fauzi Mohd. Jani berkata, langkah itu perlu kerana pencarum mungkin mempunyai perancangan sendiri dalam menentukan kehidupan selepas bersara.

‘‘Jika pencarum ingin mengambil semua simpanan sekali gus selepas bersara, itu terpulang kepada mereka dan pekerja terlibat juga dibenarkan jika mahu menerimanya secara bulanan,’’ katanya ketika dihubungi Mingguan Malaysia di sini hari ini.

Menurutnya, terdapat segelintir pencarum yang ingin melaburkan simpanan KWSP mereka ke dalam dana lain termasuk Amanah Saham Nasional (ASN) yang dilihat lebih menguntungkan kerana dividennya lebih tinggi.

Mohd. Fauzi berkata, adalah wajar jika pekerja sendiri yang menentukan pilihan masing-masing dan selepas itu mereka boleh membuat perjanjian dengan KWSP mengenai cara pembayaran.

Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Menteri Sumber Manusia, Datuk S. Subramaniam bahawa Kabinet bersetuju secara prinsip untuk mewujudkan skim pencen bagi pekerja swasta melalui KWSP.

Subramaniam berkata, skim itu akan menjamin pesara sektor swasta mendapat pencen setiap bulan mengikut jumlah caruman di dalam KWSP kerana ketika ini kebanyakan pencarum menghabiskan simpanan mereka dalam tempoh dua tahun selepas bersara.

Pensyarah Pengurusan Strategik, Universiti Utara Malaysia (UUM), Haim Hilman Abdullah, pula berpendapat, skim pencen pekerja swasta itu mempunyai kesan positif dan negatifnya.

“Skim itu dilihat dapat membantu pencarum KWSP mempunyai simpanan dalam tempoh lebih panjang selepas bersara kerana hasil kajian yang dilakukan mendapati, ramai pencarum menghabiskan wang KWSP mereka dalam dua tahun selepas memperoleh wang itu,” katanya.

OPR Kini 2.50 Peratus

Utusan Malaysia: 22/01/2009

Oleh Ainul Asniera Ahsan, Daliza Ariffin dan Sarah Nadlin Rohim

KUALA LUMPUR 21 Jan. - Bank Negara Malaysia (BNM) hari ini mengurangkan kadar dasar semalaman (OPR), penanda aras utama kadar faedah sebanyak 75 mata asas kepada 2.50 peratus dalam pengurangan yang paling besar pernah diumumkannya.

Kadar OPR baru itu yang menjadikan kos pinjaman lebih murah, juga berada di paras terendah sejak Mei 2004.

Pada masa yang sama, Jawatankuasa Dasar Monetari (MPC) turut menurunkan kadar Keperluan Rizab Berkanun (SRR) juga dikurangkan kepada 2.0 peratus daripada 3.5 peratus mulai 1 Februari ini.

Pengumuman itu adalah bertepatan dengan spekulasi penganalisis ekonomi yang meramalkan OPR akan diturunkan sebanyak 50 hingga 75 mata asas pada suku pertama dalam usaha untuk merangsang aktiviti ekonomi.

''Dengan risiko pertumbuhan perlahan, pengurungan OPR dan SRR bertindak sebagai penyokong kepada persekitaran kewangan yang lebih kukuh kepada ekonomi domestik,'' kata kenyataan yang dikeluarkan oleh BNM di sini hari ini.

Kali terakhir BNM menurunkan kadar OPR adalah pada 24 November tahun lalu, sebanyak 25 mata asas kepada 3.25 peratus buat pertama kali sejak April 2006 daripada paras 3.50 peratus sebelumnya.

BNM dalam kenyataannya berkata, industri ekonomi utama sedang mengalami kemelesetan dan keadaan ini telah menyebabkan timbulnya risiko yang besar terhadap pertumbuhan global.

''Penguncupan permintaan dan dagangan global serta penurunan harga komoditi dunia telah meninggalkan kesan kepada pendapatan eksport negara-negara rantau, termasuk Malaysia.

''Faktor penguncupan itu telah diburukkan oleh krisis berpanjangan pasaran kewangan dunia,'' katanya.

BNM berkata, penurunan yang ketara dalam ekonomi global dijangka memberikan kesan yang mendalam terhadap ekonomi Malaysia.

''Kemerosotan nyata dalam permintaan luar negeri telah mengakibatkan penguncupan eksport dan aktiviti pelaburan swasta yang sederhana. Perkembangan ini juga memberikan kesan terhadap keadaan pasaran pekerja.

''Dalam keadaan ini, pelaksanaan segera langkah dasar adalah penting ke arah memastikan ekonomi Malaysia terus mencapai pertumbuhan yang positif pada tahun ini,'' jelasnya.

Berikutan itu, pertumbuhan yang sederhana dan harga komoditi yang lebih rendah mengakibatkan inflasi terus berkurangan kepada 4.4 peratus pada bulan Disember 2008.

''Penurunan ini dijangka berterusan berikutan keadaan permintaan yang lebih lemah dan inflasi diimport yang lebih rendah,'' katanya.

Sambil menyatakan sistem perbankan Malaysia terus kukuh, BNM menambah, pihaknya akan terus berusaha ke arah memastikan kesemua sektor ekonomi mendapat akses kepada kredit dan penurunan kadar faedah melalui kos pinjaman yang lebih rendah.

Sementara itu, tokoh ekonomi tempatan, Datuk Zainal Aznam Yusof berkata, pengurangan OPR itu semenangnya dijangkakan dalam usaha BNM mengukuhkan kedudukan ekonomi domestik.

Beliau berkata, bank pusat itu telah mengguna pakai secara serentak dasar fiskal dan polisi monetari untuk membantu ekonomi daripada terus terjejas.

''Kerajaan mengunjurkan pertumbuhan ekonomi negara 3.5 peratus tahun ini. Meskipun berdepan kesukaran, penurunan OPR ini sekurang-kurangnya dapat mengelakkan berlakunya pertumbuhan negatif,'' katanya kepada Utusan Malaysia di sini hari ini.

Beliau berharap penurunan OPR dapat membantu institusi perbankan tempatan menyalurkan pinjaman kepada sektor swasta, sekali gus dapat meningkatkan sentimen pengguna.

Pengurus Kanan Kumpulan TA Investment Management Bhd., Alsetdek Al Haj Ali pual menyifatkan penurunan OPR itu mengejutkan kerana kebanyakan penganalisis menjangka penurunan hanya antara 25 hingga 50 mata asas sahaja.

Bagaimanapun, penurunan itu tiada gunanya jika institusi perbankan tempatan begitu selektif dalam memberi pinjaman kepada mereka yang memerlukan untuk tujuan perniagaan.

''Dalam keadaan sekarang kepada peniaga-peniaga tidak kira apa kategori memerlukan aliran tunai untuk menyokong perniagaan.

''Tetapi sekiranya bank mengambil sikap berhati-hati untuk mengeluarkan pinjaman, tidak ada gunanya juga,'' katanya.

Berikutan itu, beliau menyarankan supaya BNM 'turun padang' dan memantau secara dekat permasalahan yang dihadapi oleh golongan peniaga.

Seorang lagi pakar ekonomi, Haim Hilman berkata, pengurangan OPR adalah bertepatan dengan usaha kerajaan untuk mengelak daripada terjerumus dalam kemelesetan ekonomi.

Katanya, penurunan kadar faedah ini akan meningkatkan keyakinan pengguna untuk memohon pinjaman dan seterusnya bakal memberi kesan kepada sektor yang berkaitan.

''Adalah tidak mustahil bagi BNM menurunkan lagi OPR pada suku kedua atau ketiga tahun ini tetapi ia masih tertakluk kepada perkembangan ekonomi ketika itu,'' jelasnya.

Monday, January 19, 2009

Kemas Kini Sumber Manusia

Oleh MOHD. KHUZAIRI ISMAIL (Wartawan Utusan)

20.01.2009

KEMUNGKINAN untuk kira-kira 45,000 pekerja daripada pelbagai sektor perkilangan hilang mata pencarian seperti laporan Kementerian Sumber Manusia kelmarin, sememangnya sesuatu yang sudah dijangkakan.

Malah, kira-kira 14,000 pekerja dari pelbagai sektor terutamanya yang berkait secara langsung dengan syarikat berpangkalan di Amerika Syarikat (AS) lebih dahulu kehilangan pekerjaan awal tahun ini selepas ekonomi dunia terjerumus ke kancah kegawatan sepanjang tahun lalu.

Jumlah itu pastinya bertambah, malah mungkin mencecah sehingga 200,000 hingga 400,000 pekerja seperti yang dibimbangi oleh Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia (MEF) jika mengambil kira ramalan kelembapan ekonomi sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini.

Kemungkinan itu diburukkan lagi dengan kebanjiran pekerja Malaysia di luar negara, terutamanya dari Singapura yang turut kehilangan kerja dan terpaksa mencari kerja baru di tanah air.

Dalam persekitaran yang menuntut perbelanjaan yang tinggi seperti hari ini, kehilangan punca pendapatan bukanlah satu tekanan yang mudah untuk dihadapi.

Beban kewangan yang mendesak boleh mendorong seseorang untuk bertindak lebih jauh, sehingga tergamak melakukan jenayah semata-mata untuk mencari sesuap nasi.

Justeru, krisis pemberhentian kerja ketika ini tidak wajar dipandang sebelah mata. Sebaliknya, ia perlu dilihat sebagai isu perdana yang memerlukan penglibatan semua pihak dalam mencari penyelesaian.

Bagaimanapun ketika berdepan dengan kegawatan ketika ini, sektor swasta tidak sewajarnya mengambil pendekatan mudah dengan membuang pekerja sesuka hati.

Sesebuah syarikat lebih-lebih lagi yang bertaraf internasional pastinya mempunyai pelan atau pakej sokongan untuk menyerap sebaik mungkin risiko kegawatan ekonomi tanpa perlu membuang pekerja dalam jumlah yang besar.

Sekiranya pengurangan pekerja dilihat jalan terakhir untuk mengurangkan kos operasi sekali pun, pekerja asing yang lebih mendominasi peringkat bawahan di sektor-sektor swasta seharusnya diberi keutamaan. Merekalah yang seharusnya diberhentikan kerja dan dihantar pulang dan bukannya menjadikan rakyat tempatan sebagai mangsa.

Bagi syarikat yang beroperasi 24 jam sehari misalnya, waktu operasi itu mungkin boleh dikurangkan bersama-sama tempoh bekerja dengan gaji yang berpatutan.

Pendekatan itu jauh lebih baik bagi mengelak pekerja kehilangan punca pendapatan secara kekal. Pada masa yang sama, ia boleh memberi peluang kepada pekerja melakukan kerja sampingan untuk menambah pendapatan.

Dalam hal ini, kerajaan menerusi agensi berwajib boleh memainkan peranan yang lebih agresif mendekati golongan pekerja dengan skim dan bantuan kewangan tertentu untuk mereka menceburkan diri dalam sektor perniagaan secara kecil-kecilan.

Peluang yang sama juga boleh digunakan untuk menarik minat pekerja swasta terbabit menceburi bidang lain yang berpotensi.

Sebagai contoh di daerah yang terkenal dengan aktiviti pertanian, kerajaan boleh membuka peluang dengan projek-projek yang dirancang dan diusahakan secara berkelompok.

Bagi penyelesaian jangka panjang pula, pensyarah ekonomi di Kolej Perniagaan, Universiti Utara Malaysia, Haim Hilman Abdullah berkata, pihak berwajib terutamanya Kementerian Sumber Manusia perlu menyusun keperluan sumber manusia mencakupi semua peringkat dan lapangan sektor pekerjaan.

Pengemaskinian sumber manusia itu bertujuan mengenal pasti sektor-sektor pekerjaan yang terdapat pengurangan. Hakikatnya jika diperhatikan dalam persekitaran kerja yang masih meluas ketika ini, masih terdapat banyak peluang pekerjaan untuk diterokai.

Bagaimanapun, tidak ramai di kalangan rakyat tempatan yang mempunyai sumber kepada peluang pekerjaan itu kerana kekurangan maklumat mengenainya.

Justeru di sinilah perlunya sebuah pangkalan data yang diselenggarakan oleh kerajaan bagi mengenal pasti peluang-peluang pekerjaan yang wujud di seluruh negara.

Pangkalan data yang mirip kepada enjin pencarian kerja itu pula diperluaskan kepada zon-zon yang lebih menyeluruh termasuk di daerah dan bandar di setiap negeri.

"Bagaimanapun pangkalan data ini menuntut kepada komitmen yang tinggi dan menyeluruh daripada agensi kerajaan terutamanya Jabatan Sumber Manusia yang perlu proaktif mendekati industri untuk mencari peluang pekerjaan dan bukan sebaliknya," ujar beliau.

Dalam konteks peranan kerajaan juga, kebimbangan terhadap lebih banyak syarikat yang akan menghentikan operasi perlu ditangani secara menjalin hubungan segera dengan syarikat-syarikat terbabit.

Kerajaan boleh membantu meringankan beban kos menerusi pelbagai insentif seperti pelepasan cukai, suntikan dana dan sebagainya.

Bentuk-bentuk sokongan seperti itu juga perlu diperluaskan tidak hanya kepada syarikat-syarikat kecil, malah syarikat gergasi yang tidak dinafikan turut bergelut untuk mencapai sasaran keuntungan seperti yang diunjurkan.

Jelas Haim, pentingnya intensif secara menyeluruh daripada kerajaan adalah bagi mengelak lebih banyak syarikat terpaksa gulung tikar seterusnya menyaksikan lebih ramai menjadi menganggur.

Pendekatan itu sebenarnya boleh dijadikan strategi serampang dua mata kepada kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan sektor swasta terhadap pekerja asing.

Kerajaan dalam menyalurkan intensif itu perlu mensyaratkan syarikat terbabit mematuhi keutamaan dalam mengambil rakyat tempatan sebagai pekerja.

Mengikut rekod sehingga tahun lalu, dianggarkan seramai 2.3 juta pekerja asing bekerja dalam pelbagai sektor di negara ini terutamanya perladangan, perindustrian dan pembinaan.

Pekerja asing ini juga mengisi kira-kira 40 peratus daripada 252,600 peluang kerja baru yang diwujudkan di negara ini setiap tahun, iaitu hampir separuh daripada apa yang seharusnya diisi oleh rakyat tempatan.

Melihat kepada jumlah itu, perlu diakui bahawa limpahan pekerja asing terutamanya dari Indonesia, Myanmar, Pakistan dan Nepal itu menutup peluang rezeki di kalangan rakyat tempatan.

Justeru, strategi itu juga secara tidak langsung membantu kerajaan mencapai hasrat mengurangkan jumlah pekerja asing kepada hanya 1.5 juta orang menjelang 2015.

Tempoh yang sukar ini juga boleh digunakan oleh kerajaan dan pihak swasta untuk mencari pendekatan yang sesuai dalam mengatasi polemik kebergantungan sektor swasta kepada pekerja asing.

Isu seperti memilih pekerjaan di kalangan rakyat tempatan serta kos upah buruh murah yang menarik minat sektor swasta kepada pekerja asing perlu dicari penyelesaian yang mampu dipersetujui semua pihak.

Ia bertujuan memastikan pekerja asing tidak lagi kembali mencari rezeki di negara ini selepas berakhirnya kegawatan dan ekonomi rancak semula.

Lebih penting pekerja tempatan juga lebih berminat untuk mengisi peluang pekerjaan yang sebelumnya diisi oleh pekerja asing kerana tawaran gaji yang lebih menarik dan berbaloi.

Namun, dalam sektor pekerjaan swasta yang lebih berorientasikan keuntungan maksimum, pastinya ada majikan yang tetap berdegil menggaji buruh asing yang murah.

Dalam hal ini, kerajaan terutamanya Jabatan Tenaga Kerja dan Jabatan Imigresen perlu lebih bertegas dalam isu penguatkuasaan ke atas majikan yang mengingkari undang-undang berkaitan pengambilan pekerja asing.