Tuesday, February 15, 2011

Pertahan hak Melayu berdasarkan Perlembagaan

Utusan Malaysia: Selasa: 15.02.2011

KUALA LUMPUR 14 Feb. – Rakyat diminta menghayati Perlembagaan dan syarat pembentukan Malaysia ba gi mengelak salah faham kedudukan kaum Melayu dan raja-raja Melayu yang dipersetujui 54 tahun lalu.

Pada masa sama, ahli akademik menuntut orang Melayu menghen tikan sengketa sesama mereka bagi memastikan usaha memperjuangkan hak Melayu dapat diperkukuhkan.

Profesor Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Tek nologi Mara (UiTM), Datuk Dr. Ramlah Adam berkata, ahli politik juga perlu berhenti mempolitikkan perkara menyentuh isu perkauman.

Katanya, sering kali isu tersebut dipolitikkan sehingga menimbulkan ketegangan yang membawa kepada perpecahan perpaduan kaum akibat daripada wujudnya prasangka.

“Ahli politik seharusnya menge luarkan idea yang bernas serta ber sifat kenegaraan dan membincang kan secara telus isu-isu pembangunan ekonomi dan pentadbiran negara,” katanya kepada Utusan Malaysia ke tika dihubungi di sini.

Beliau diminta mengulas ucaptama bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Ma hathir Mohamad pada Simposium Di lema Melayu Orang Melayu yang di adakan kelmarin.

Dr. Mahathir berkata, orang Me layu kini berada dalam dilema besar apabila tidak lagi boleh bercakap me ngenai kepentingan Melayu kerana bimbang dikatakan rasis dan tidak mampu mempertahankan diri sen diri kerana lebih banyak mengalah kononnya untuk mendapatkan ke amanan.

Menurut Ramlah, pertubuhan bu kan kerajaan (NGO) Melayu seperti Pertubuhan Pribumi Perkasa Mala ysia (Perkasa) perlu memainkan pe ranan dengan lebih aktif dalam me nerangkan kepentingan dan hak is timewa orang Melayu kepada rakyat di negara ini.

Jelasnya, jika perkara tersebut da pat difahami semua pihak maka tidak seharusnya bangsa lain di negara ini berasa terancam apabila isu berhu bung kepentingan Melayu dibang kitkan berdasarkan akta yang ter kandung dalam Perlembagaan.

Sementara itu, Pensyarah Kolej Un dang-Undang, Kerajaan dan Penga jian Antarabangsa, Universiti Utara Malaysia (UUM), Mohamad Faisol Keling berkata, orang Melayu kini hilang suara untuk menuntut ke pentingan mereka sendiri kerana ter perangkap dengan permainan politik yang diuar-uarkan parti pembang kang selama ini.

Lebih malang, katanya, terdapat segelintir orang Melayu menggadai kan maruah mereka demi mencapai kepentingan peribadi.

Jelasnya, ketika orang Melayu ma sih berada dalam dilema, bangsa lain terlebih dahulu bersatu menyuara kan nasib dan hak masing-masing tanpa mengira fahaman politik.

“Justeru itu, parti politik Melayu perlu berganding bahu dan menge tepikan perbezaan ideologi untuk memperjuangkan nasib bangsa.

“Dengan mewujudkan doktrin ‘ke serakanan’ Melayu, saya percaya parti politik Melayu dapat duduk bersama untuk membincangkan nasib bangsa mereka dengan lebih telus,” katanya.

Beliau berkata, pada masa sama generasi muda harus diberi kebe basan dan dipupuk semangat untuk memperjuangkan kepentingan bang sa Melayu.

Pensyarah Kanan Kolej Peniagaan Universiti Utara Malaysia (UUM), Dr. Haim Hilman Abdullah pula tidak menafikan sekiranya orang Melayu menggunakan peluang daripada Da sar Ekonomi Baru (DEB), kedudukan ekonomi mereka boleh melebihi da ripada yang diperuntukkan.

“Bagaimanapun sikap orang Me layu yang sering menjaga hati orang lain menyebabkan mereka tidak da pat menggunakan peluang yang di berikan oleh kerajaan.

“Apatah lagi, DEB pada ketika itu tidak difahami sepenuhnya menye babkan hanya segelintir orang Me layu mendapat manfaat daripada da sar tersebut,” katanya.

Justeru itu, Haim Hilman berkata, sudah sampai masanya mereka me nyatakan dengan lebih jelas apa yang dimahukan dalam pembangunan ekonomi negara.

Katanya, menerusi pelaksanaan da sar yang cekap serta menggunakan strategi yang ampuh diharapkan Unit Peneraju Agenda Bumiputera (Te raju) dapat membantu membangun kan ekonomi bangsa Melayu.

Thursday, February 3, 2011

Inflasi masalah global, bukan setakat di Malaysia

Utusan Malaysia - Khamis 27.01.2011

KUALA LUMPUR 26 Jan. - Inflasi bukan sahaja berlaku di Malaysia malah merupakan masalah global yang sering melanda terutamanya negara yang mengalami pertumbuhan pesat.

Pakar ekonomi yang juga Ketua Eksekutif Kolej Teknologi Alpha, Dr. Hamzaid Yahya berkata, inflasi akan berlaku di negara yang mengalami pertumbuhan enam peratus ke atas seperti di China, India, Singapura dan Jepun.

"Buat masa ini, inflasi tidak akan dirasai dengan jelas. Jika pertumbuhan ekonomi negara berkembang enam peratus, kita akan merasai kesan inflasi mulai tahun depan.

"Kenaikan harga barang keperluan juga menunjukkan berlakunya inflasi. Kenaikan tersebut disebabkan negara pengeluar tidak dapat memenuhi permintaan akibat bencana alam dan faktor-faktor lain. Contohnya seperti harga bawang yang meningkat berkali ganda," katanya ketika diminta mengulas mengenai inflasi di Malaysia dan negara lain di sini hari ini.

Tambah beliau, inflasi juga berlaku apabila kenaikan permintaan melebihi pengeluaran kesan daripada kenaikan pendapatan yang tinggi.

Katanya, kenaikan harga minyak secara perlahan-lahan dan akan terus naik menyebabkan peningkatan harga import yang sebahagiannya digunakan semula dalam sektor pengeluaran negara.

Sementara itu, penganalisis ekonomi dan pensyarah Pengurusan Strategik Kolej Perniagaan, Universiti Utara Malaysia (UUM), Dr. Haim Hilman Abdullah berkata, kenaikan harga barang keperluan akan menyebabkan kuasa beli berkurangan.

"Perkara ini berlaku apabila permintaan pengguna yang melebihi penawaran akan menyebabkan mereka terpaksa membayar melebihi daripada harga asal.

"Inflasi berlaku disebabkan kenaikan harga makanan, komoditi dan bahan bakar yang bergantung kepada pengeluaran dalam dan luar negara," ujarnya.

Dalam pada itu, pensyarah ekonomi Universiti Sains Malaysia (USM), Prof. Amir Hussin Baharuddin pula berkata, inflasi boleh berlaku di seluruh negara akibat permintaan barangan yang melebihi penawaran.

"Inflasi dapat dilihat sedang berlaku di Amerika Latin dengan kadar tujuh peratus, Filipina tujuh ke lapan peratus dan Eropah empat ke lima peratus.

"Inflasi tidak boleh dihentikan sepenuhnya. Cuma kita boleh menyesuaikan diri dan belajar meningkatkan lagi produktiviti agar dapat memenuhi penawaran atau pengeluaran," jelasnya.